หัวเซาะแผ่นเคาท์เตอร์ดาย

หัวเซาะแผ่นเพอร์ทิแน็กซ์เพื่อทำเคาท์เตอร์ดาย

> ความยาวหัวเซาะทั้งแท่ง 38 มม.
> เส้นผ่าศูนย์กลางลำตัว 3 มม. 
> เคลือบเพชร
> ใช้งานทนทานกว่าแบบเดิม 10 เท่า 

High speed milling cutter : Cylindrical

High speed milling cutter : Conical

Single and double milling cutter Single-edged, VHM

Single-edged : Conical, VHM

Double-edged, VHM

** ขนาดอื่นๆสามารถสั่งทำได้

Special Milling tools Chamfer tool, VHM

Chamfer tool, PKD

** PKD = Poly crystalined diamond, คมพิเศษและอายุการใช้งานยืนยาว

Drill for positioning hole