พันช์และพินสำหรับงานหนัง

พันช์คมเดียวชนิดออกหลัง

1) พันช์ความสูง 19 มม. สามารถผลิตรูตัดได้ตั้งแต่ 11-40 มม. 

2) พันช์ความสูง 32 มม. สามารถผลิตรูตัดได้ตั้งแต่ 11-50 มม. 

พันช์คมเดียวชนิดออกข้างคม

พันช์คมเดียวชนิดออกข้างก้น

พันช์สองคมออกข้าง

** สามารถผลิตรูตัดกว้างได้มากถึง 15 มม.

พันช์ชนิดมีไหล่

** สามารถผลิตความสูง 16 มม. ได้

พันช์วงรี (Chewe Punch)

พิน

Pattern Pricker

มาตรฐาน

หัวแหลม

หัวแบน

Type II

คมเดียว

สองคม,เทเปอร์สองด้าน

พินสูง

มาตรฐาน

โคน,หัวแหลม,หัวแบน

มาตรฐาน พิน 50 มม. รูตัด 4 มม.