พันช์สำหรับงานพิมพ์

พันช์เจาะรูสำหรับงานกระดาษ ขนาดความสูงมาตรฐาน 23.8 มม.ขนาดความสูงอื่นๆสามารถผลิตได้ตามสั่ง

พันช์คมกลาง

ใช้สำหรับตัดกระดาษแข็งและกระดาษลูกฟูกทั่วไป ขนาดรูตัด 2-40 มม. ขนาดโตนอก +1 มม. ยกเว้นขนาด 10.5, 11.5, 12.5 มม. และ 13.5 มม. +0.5 มม.

พันช์คมปาดเอียงใน (Inside bevel)

ใช้สำหรับการเน้นให้ขอบชิ้นงานตรงเป็นพิเศษ ขนาดรูตัด 2-32 มม. ขนาดโตนอก เท่ากับรูตัด

พันช์คมปาดเอียงนอก (Outside bevel)

เหมาะสำหรับชิ้นงานที่หนาและแข็ง โดยสามารถแทรกตัวในชิ้นงานได้ดี

พันช์คมปาดเอียงออกข้าง

เหมาะสำหรับตัดชิ้นงานที่หนาและแข็ง ชิ้นงานคายข้าง

พันช์คมกลางชนิดมีแท่นติดสปริง ไขก้นได้

เช่นเดียวกับพันช์คมกลาง ภายในมีแท่นติดสปริงเพื่อใช้ดีดชิ้นงาน สามารถไขสปริงได้

พันชปาดคมเอียงในมีสปริง

ขนาดรูตัด 3-12 มม. ขนาดโตนอก เท่ากับรูตัด

พันช์คมกลางมีสปริง

ขนาดรูตัด 3-12 มม. ขนาดโตนอก +1 มม. จากรูตัด ยกเว้น 10.5 และ 11.5 มม. +0.5 มม.

พันช์ปาดคมเอียงในมีแท่นติดสปริง ไขก้นได้

ขนาดรูตัด 2-15 มม. ขนาดโตนอก เท่ากับรูตัด ยกเว้นขนาด 2 และ 2.5 มม. ที่จะมีขนาดโตนอก 3 มม.

พันช์รูแขวน