CITO Tape (เทปสี)

CITO Tape (เทปสี)

CITO Tape เป็นเทปที่ดูความหนาได้ตามสี เนื้อเทปมีกาวในตัวสามารถใช้มือฉีกและแปะได้ทันที ตัวเทปผลิตมารองรับแรงปั๊มจึงไม่ยืดออก 
ทำให้ไม่จำเป็นต้องกลับมาหนุนแบบไดคัทบ่อยๆ ช่วยยืดอายุให้บล๊อคแบบไดคัท ไม่ให้คมมีดทื่อเร็ว

ขนาดที่ผลิต  หน้ากว้าง 6 มม. - บรรจุกล่องละ 25 ม้วน
หน้ากว้าง 3 มม. - บรรจุกล่องละ 40 ม้วน
หน้ากว้าง 12 มม. - บรรจุกล่องละ 12 ม้วน
หน้ากว้าง 20 มม. - บรรจุกล่องละ 7 ม้วน
หน้ากว้าง 30 มม. - บรรจุกล่องละ 5 ม้วน
หน้ากว้าง 700 มม. - บรรจุกล่องละ 1 ม้วน  
สำหรับการหนุนแบบตามพื้นที่ (area patching) เพื่อปรับระนาบเครื่องปั๊ม ให้สมดุลกันก่อนเริ่ม งานปั๊ม