ร่องสำเร็จ

ร่องสำเร็จ CITO

ปัจจุบัน CITO มีจำหน่ายร่องสำเร็จรุ่น Ultimate, Proplus, Dynamic, Basic และ Plast เพื่อรองรับการใช้งานทุกประเภทโดยมีคุณภาพที่สม่ำเสมอและความแม่นยำสูงที่สุดซึ่งพิสูจน์ได้จากการมียอดขายอันดับหนึ่งของโลก จึงทำให้มั่นใจได้ว่าคุณภาพของรอยพับทุกแนวในกล่องบรรจุภัณฑ์มีความสม่ำเสมอ

CITO Ultimate

ร่องสำเร็จรุ่นใหม่ล่าสุดเคลือบชั้นไหล่เพิ่มความแข็งแรงของไหล่ร่องสำเร็จ จึงทำให้ได้รอยพับที่สม่ำเสมอตั้งแต่ใบพิมพ์แรกจนใบสุดท้าย

READ MORE

CITO Dynamic

ร่องสำเร็จระดับกลาง ผลิตด้วย CITOTHAN ซึ่งมาพร้อมไหล่กว้าง 10,12 และ 15 มม.

READ MORE

CITO Basic

ร่องสำเร็จไหล่พลาสติก สำหรับงานปั๊มระยะสั้น ไหล่กว้าง 10,12 และ 15 มม.

READ MORE

CITO Plast

ร่องสำเร็จฐานโลหะ ไหล่พลาสติก เลือกใช้ง่ายด้วยรหัสสี

READ MORE