CITO Plast

ร่องสำเร็จไหล่พลาสติก ฐานโลหะ ใช้ได้ทั้งกับกระดาษอ๊อฟเซ็ทและลูกฟูกสำหรับงานปั๊มสั้นไปจนถึงปานกลางแนะนำให้ทดความสูงของเส้นพับให้ลดลงเล็กน้อย เพื่อคุณภาพของรอยพับที่สมบูรณ์แบบ 

โดยร่องสำเร็จรุ่น CITO Plast นี้มีในแบบทรงสำเร็จรูปเพื่อตอบรับการใช้งานหลากหลายประเภทด้วย 

CITO Plast plus

ร่องสำเร็จไหล่พลาสติก ฐานโลหะ ทรงมาตรฐาน ระบุขนาดเป็นรหัสสี เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งาน

ขนาดที่ผลิต

CITO Plast-Off center

ร่องสำเร็จเยื้องศูนย์สำหรับแนวเส้นพับที่ชิดกันมากๆ

ขนาดที่ผลิต

CITO Plast-Double Crease

สำหรับเส้นพับคู่ ผลิตมาสำหรับกระดาษขนาด 200-300 แกรม

ขนาดที่ผลิต

CITO Plast-Reverse Crease

ร่องสำเร็จที่ดีที่สุดสำหรับการทำรอยพับกลับหลัง (ด้านตรงข้ามการไดคัท)

ขนาดที่ผลิต

การคำนวณการใช้ CITO-Plast Reverse Crease

ระยะห่างของเส้นพับสองเส้น (d) 
d = (g x 1.5) + c : สำหรับกระดาษแข็ง 
d = (g x 2.0) + c : สำหรับกระดาษลูกฟูก 

ความสูงของเส้นพับ
(h) h = f – (g + a)
โดยกำหนดให้ 

a = ความหนาของไหล่ 
b = ความสูงของติ่งซีโต้ 
c = ความกว้างของติ่ง 
d = ระยะห่างของเส้นพับ 
e = ความกว้างของเส้นซีโต้ 
f = ความสูงของเส้นคม 
g = ความหนาของกระดาษ

** กรณีกระดาษลูกฟูกให้ใช้ความหนา ของลูกฟูกที่กดแน่น 
h = ความสูงของเส้นพับ 

การใช้งาน CITO-Plast Reverse Crease

ตัดเส้นสำเร็จ CITO Plast Reverse Crease ให้ได้เท่ากับความยาวของแนวพับ
นำตัวคีบเสียบลงไประหว่างเส้นพับสองเส้นและลอกแถบกาว จากนั้นจึงปั๊มลงบนแท่นปั๊ม
เมื่อเส้นสำเร็จติดลงบนเพลทเหล็กแล้ว ให้ลอกตัวคีบออก และ พร้อมปั๊มได้ทันที

CITO Plast Hinge Crease

สำหรับกล่องลูกฟูกที่ต้องการรอยพับ 90 องศาทั้งสองด้าน

ขนาดที่ผลิต
CITO Plast Hinge Crease เหมาะสำหรับการพับ 90 องศาไปกลับ ตัวอย่างเช่น ฝากล่องในภาพนี้ แต่ผลการปั๊มอาจจะไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะของแบบไดคัทด้วย  

ปกติแล้วเหมาะสำหรับกระดาษลูกฟูกลอน E ประกบแกรมกระดาษ ไม่เกิน 230 แกรม (หรือความหนาของชิ้นงานที่กดแน่นไม่เกิน 0.7 มม.) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณกาวที่ใช้ประกบด้วย  

ซึ่งแนะนำให้ใช้กับเส้นพับความหนา 3Pts. เพื่อผลที่ดีที่สุด

การเลือกใช้

กำหนดให้

A = ความสูงของเส้นคม 
B = ความหนาของชิ้นงานที่กดแน่น (มม.)
C = ความสูงของแท่นรอง Hinge Crease (มม.) 
     ซึ่งเท่ากับ 1.5 มม.  
D = ความสูงของเส้นพับ (มม.)
ความสูงของเส้นพับ = A - B - C

การใช้งาน CITO Plast Hinge Crease

ตัดเส้นสำเร็จตามความยาวของแนวเส้นพับ และ เอาตัวคีบ คีบบนเส้นพับบนแบบไดคัท
ลอกแถบกาวสีเหลืองด้านหลังออก และปั๊มเพื่อให้ติดหน้าเพลท
ลอกตัวคีบออก พร้อมใช้งานได้ทันที