Shimtape (เทปโลหะ)

Shimtape (เทปโลหะ)

เทปโลหะรีดเย็น มีกาวในตัวสามารถแปะลงบนหน้างานได้ทันที

ขนาดที่ผลิต  หน้ากว้าง 6.5 มม.

ความคลาดเคลื่อนหน้ากว้าง ±0.1 มม. 
ความคลาดเคลื่อนความหนา ±0.006 มม.