กระดาษหนุนแบบ

กระดาษหนุนแบบ

กระดาษหนุนแบบชนิดประหยัด ไม่มีกาวในตัว โดยใช้การทาน้ำที่เทปเพื่อติดหน้างาน* สำหรับการหนุนแบบละเอียด 

** สำหรับการหนุนแบบหยาบ