Flatbed steel rules

มีดไดคัทเพลทแบน
ชนิดคมเจียรวาว (Series“X”)

แบรนด์ที่มีจำหน่าย

Flatbed steel rules

มีดไดคัทเพลทแบน
ชนิดคมเจียรวาว (Series“X”)

แบรนด์อื่นๆ ที่มีจำหน่าย

มีดคมเจียรวาวซีรียส์ “X” จะประกอบด้วยมีดรุ่น Plast-X สำหรับตัดงานพลาสติก และ ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์ และ Label-X จะเป็นมีดสำหรับแบบปั๊มพีวีซีสำหรับการปั๊มสติ๊กเกอร์ ซึ่งเป็นมีดที่ผลิตด้วยการเจียรหลายๆครั้งเพื่อให้ได้ผิวคมมีดที่เรียบลื่นเหมือนและคมมากใบมีดโกน

Flatbed steel rules :: มีดคมเจียรวาวซีรียส์ “X”

มีดคมเจียรวาวซีรียส์ “X” จะประกอบด้วยมีดรุ่น Plast-X สำหรับตัดงานพลาสติก และ ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์ และ Label-X จะเป็นมีดสำหรับแบบปั๊มพีวีซีสำหรับการปั๊มสติ๊กเกอร์ ซึ่งเป็นมีดที่ผลิตด้วยการเจียรหลายๆครั้งเพื่อให้ได้ผิวคมมีดที่เรียบลื่นเหมือนและคมมากใบมีดโกน

มีดคมเจียรวาว รุ่น Plast-X (พลาสท์-เอ๊กซ์)

มีดรุ่น Plast-X ของ Bohlerstrip นี้ออกแบบมาสำหรับการตัดพลาสติกประเภท PET, PE, PVC, PP, PS, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, Blister pack (แบบแผงยา) และ พลาสติกขึ้นรูปต่างๆ คมมีดคมพิเศษและผิวเรียบลื่นเงาวาว โดยจะผลิต3 เกรดความแข็ง นั่นก็คือ PXS (Plast-X Soft), PX (Plast-X Standard) และ PXH (Plast-X Hard) ซึ่งจะมีลำตัวที่มีความแข็งแตกต่างกัน ซึ่งตัว PXS ออกแบบมาสำหรับการดัดมุมเล็กๆ ในขณะที่ PXH ผลิตเป็นตัวใบแข็ง เพื่อรับแรงปั๊มได้ดีโดยที่ตัวใบไม่งอง่าย โดยจะมี PX ซึ่งมีความแข็งที่พอเหมาะพอดีระหว่างการดัด และ ความแข็งแรงของตัวใบ

คุณสมบัติของมีด Plast-X

1. คมมีดแข็งกว่ารุ่นปกติ
2. ผิวคมมีดเรียบกว่ารุ่นปกติมาก
3. ปลายคมแหลมขึ้นกว่าปกติทำให้ได้รอยตัดที่เฉียบสวย
4. หลังมีดเปิดเป็นแบบ K-Back

จากคุณสมบัติทั้งหมดนี้ทำให้การตัดด้วยมีด Plast-X จะทำให้รอยตัดเรียบสวยลดขุย และ ลดแรงที่ใช้ในการตัด อีกทั้งในกรณีซ้อนวัสดุตัดกันหลายๆชั้น การใช้มีดรุ่นนี้
ก็ยังไม่ดึงชิ้นงานอีกด้วยเพราะแรงเสียดทานต่ำลงจากผิวคมมีดที่เรียบลื่นมากยิ่งขึ้น

มีดคมเจียรวาว รุ่น Plast-Xเหมาะสำหรับ

– PET, PE, PP, PVC, ฟอยล์, Blister pack
วัสดุที่มีหลายๆชั้นประกบกัน
ฟิล์มหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใส่อาหาร
กระดาษเคลือบเมทัลไลซ์

รายละเอียดคุณสมบัติ มีดคมเจียรวาว รุ่น Plast-X

PXS (soft)PX (standard)PXH (hard)
ความแข็ง
ตัวใบ~340 HV (35 HRC)~390 HV (40 HRC)~450 HV (45 HRC)
คมมีด~660 HV (58 HRC)~700 HV (60 HRC)~700 HV (60 HRC)
ความหนา1.3 pt / 1.5 pt / 2 pt2pt / 3 pt2pt / 3 pt
0.45 / 0.53 / 0.71 มิลลิเมตร0.71 / 1.05 มิลลิเมตร0.71 / 1.05 มิลลิเมตร
ความสูง23.80 / 23.60 มิลลิเมตร23.80 / 23.60 มิลลิเมตร23.80 / 23.60 มิลลิเมตร
การเปิดคม CF / CFDBCF / CFDBCF / CFDB
ผิวคมมีดผิวคมมีดเงาวาวเหมือนใบมีดโกนเหมือนกระจก
มุมของคมมีด30° / 42° / 53°42° / 53°42° / 53°
ส่วนเสริม สามารถเคลือบไทเทเนียม (TiN) เพื่อยืดอายุการใช้งานของมีดให้ยาวนานได้
PXS (soft)
ความแข็ง
ตัวใบ~340 HV (35 HRC)
คมมีด~660 HV (58 HRC)
ความหนา1.3 pt / 1.5 pt / 2 pt
0.45 / 0.53 / 0.71 มิลลิเมตร
ความสูง23.80 / 23.60 มิลลิเมตร
การเปิดคม CF / CFDB
ผิวคมมีด
มุมของคมมีด30° / 42° / 53°
ส่วนเสริม สามารถเคลือบไทเทเนียม (TiN) เพื่อยืดอายุการใช้งานของมีดให้ยาวนานได้
PX (standard)
ความแข็ง
ตัวใบ~390 HV (40 HRC)
คมมีด~700 HV (60 HRC)
ความหนา2pt / 3 pt
0.71 / 1.05 มิลลิเมตร
ความสูง23.80 / 23.60 มิลลิเมตร
การเปิดคม CF / CFDB
ผิวคมมีดผิวคมมีดเงาวาวเหมือนใบมีดโกนเหมือนกระจก
มุมของคมมีด42° / 53°
ส่วนเสริม สามารถเคลือบไทเทเนียม (TiN) เพื่อยืดอายุการใช้งานของมีดให้ยาวนานได้
PXH (hard)
ความแข็ง
ตัวใบ~450 HV (45 HRC)
คมมีด~700 HV (60 HRC)
ความหนา2pt / 3 pt
0.71 / 1.05 มิลลิเมตร
ความสูง23.80 / 23.60 มิลลิเมตร
การเปิดคม CF / CFDB
ผิวคมมีด
มุมของคมมีด42° / 53°
ส่วนเสริม สามารถเคลือบไทเทเนียม (TiN) เพื่อยืดอายุการใช้งานของมีดให้ยาวนานได้

มีดคมเจียรวาว รุ่น Plast-X Hard 800 (พลาสท์-เอ๊กซ์ ฮาร์ด 800)

มีดตัดพลาสติกที่มีความทนทานสูงสุด โดยใช้การชุบแข็งที่คมมีดสองครั้ง (Dual-hardening) เพิ่มความแข็งแรงที่ปลายคม

คุณสมบัติของมีด Plast-X Hard 800

1. คมมีดแข็งมากๆ ทำให้สามารถใช้ตัดงานได้ยาวนาน
2. การออกแบบการเปิดคมใหม่ เน้นปลายคมยาว โดยและลดความสูงของมีดในชั้นที่สองลงเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของคมมีด (CFDBS)
3. ชุบแข็ง 2 ครั้งและลึกเข้าไปในเนื้อเหล็ก
4. ตัวใบแข็งพิเศษ รับแรงปั๊มได้ดีโดยตัวใบไม่งอ

มีดคมเจียรวาว รุ่น Plast-X Hard 800 เหมาะสำหรับ

– พลาสติกทุกชนิด
– ฟิล์ม, ฟอยล์, ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์ และ IML
– ปะเก็นแข็ง

รายละเอียดคุณสมบัติ มีดคมเจียรวาว รุ่น Plast-X Hard 800

Plast-X Hard 800
ความแข็ง
ตัวใบ~450 HV (45 HRC)
ความแข็งเฉพาะปลายคม*~800 HV (64 HRC)
ความแข็งของมีดส่วนที่สอง ~650 HV (57.8 HRC)
ความหนา2 pt / 3 pt
0.71 / 1.05 มิลลิเมตร
ความสูง23.60 / 23.80 มิลลิเมตร
การเปิดคม Long Center Bevel
ผิวคมมีดSuper - FIne Ground (X)
มุมของคมมีด 42° / 53°
สีของพื้นผิว สีเงิน

*ถูกชุบแข็งสองครั้ง

มีดคมเจียรวาว รุ่น Label-X (เลเบิล-เอ๊กซ์)

มีดสำหรับแบบไดคัทสติ๊กเกอร์ต่อเนื่อง ผิวที่เจียรวาวแบบเดียวกับ Plast-X และ Plast-X Hard 800 นี้จะมีผิวที่เรียบลื่นเงาวาวอันจะเป็นการช่วยไม่ให้กาวจากสติ๊กเกอร์เกาะที่ผิวของคมมีดเร็วจนเกินไป ทำให้ปั๊มงานได้เร็วขึ้นและไม่ต้องคอยมาหยุดเครื่องเพื่อทำความสะอาดคราบกาวบ่อยๆ 

คุณสมบัติของมีด Label-X

1. ผิวคมมีดเรียบลื่น กาวเกาะช้า
2. ลดแรงที่ใช้ในการตัด
3. อายุการใช้งานยาวนา
4. สามารถดัดมุมแคบๆได้

มีดคมเจียรวาว รุ่น Label-X เหมาะสำหรับ

– สติ๊กเกอร์กระดาษ
– สติ๊กเกอร์เคลือบเมทัลไลซ์   
– ฟอยล์และฟิล์มสำหรับห่ออาหาร
– ฟอยล์และฟิล์มสำหรับอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์

รายละเอียดคุณสมบัติ มีดคมเจียรวาว รุ่น Label-X

LXS (soft)LX (standard)LXH (hard)
ความแข็ง
ตัวใบ~340 HV (35 HRC)~390 HV (40 HRC)~450 HV (45 HRC)
คมมีด~625 HV (58 HRC)~625 HV (60 HRC)~670 HV (60 HRC)
ความหนา1.3 pt1.3 pt1.3 pt
0.45 มิลลิเมตร0.45 มิลลิเมตร0.45 มิลลิเมตร
ความสูง8 / 9.5 / 12 มิลลิเมตร8 / 9.5 / 12 มิลลิเมตร8 / 9.5 / 12 มิลลิเมตร
การเปิดคม CFCFCF
ผิวคมมีดคมเงาวาว เหมือนกระจก (ความหยาบผิว ประมาณ 0.08 ไมครอน) ใช้เทคโนโลยีเจียรคมเหมือนใบมีดโกน
มุมของคมมีด 42° 42° 42°
ส่วนเสริมสามารถเพิ่มความแข็งที่ปลายคมด้วยการชุบไทเทเนียมได้ (TiN)
LXS (soft)
ความแข็ง
ตัวใบ~340 HV (35 HRC)
คมมีด~625 HV (58 HRC)
ความหนา1.3 pt
0.45 มิลลิเมตร
ความสูง8 / 9.5 / 12 มิลลิเมตร
การเปิดคม CF
ผิวคมมีด
มุมของคมมีด 42°
ส่วนเสริมสามารถเพิ่มความแข็งที่ปลายคมด้วยการชุบไทเทเนียมได้ (TiN)
LX (standard)
ความแข็ง
ตัวใบ~390 HV (40 HRC)
คมมีด~625 HV (60 HRC)
ความหนา1.3 pt
0.45 มิลลิเมตร
ความสูง8 / 9.5 / 12 มิลลิเมตร
การเปิดคม CF
ผิวคมมีดคมเงาวาว เหมือนกระจก (ความหยาบผิว ประมาณ 0.08 ไมครอน) ใช้เทคโนโลยีเจียรคมเหมือนใบมีดโกน
มุมของคมมีด 42°
ส่วนเสริมสามารถเพิ่มความแข็งที่ปลายคมด้วยการชุบไทเทเนียมได้ (TiN)
LXH (hard)
ความแข็ง
ตัวใบ~450 HV (45 HRC)
คมมีด~670 HV (60 HRC)
ความหนา1.3 pt
0.45 มิลลิเมตร
ความสูง8 / 9.5 / 12 มิลลิเมตร
การเปิดคม CF
ผิวคมมีด
มุมของคมมีด 42°
ส่วนเสริมสามารถเพิ่มความแข็งที่ปลายคมด้วยการชุบไทเทเนียมได้ (TiN)

มีดคมเจียรวาว รุ่น Stabilo-Cut และ Stabilo-Cut SX (สตาบิโล-คัท)

มีด Bohlerstrip รุ่น Stabilo-Cut แบ่งออกเป็นสองชนิด คือ Stabilo-cut ปกติเปิดปลายคม 75 องศา และ Stabilo-Cut SX เปิดปลายคมที่ 60 องศา

องศาปลายคมที่ป้านขึ้นเฉพาะช่วงปลายสุดของคมมีด (ประมาณ 0.15 มม.) ซึ่งปลายคมที่ป้านขึ้นนี้จะช่วยทำให้มีดสามารถรับแรงอัดกระแทกสูงๆได้ โดยที่ปลายคมจะไม่ล้มหรือทื่อได้ง่ายๆ ทำให้อายุการใช้งานยิ่งยาวนานมากขึ้นไปอีก (ปกติมีด Bohlerstrip จะผลิตที่ 53 องศา)

  • Stabilo-Cut: 75 องศา
  • Stabilo-Cut SX: 65/60 องศา

สำหรับงานกระดาษ ชนิดผิวคมปาด

สำหรับงานพลาสติก ผลิตสองมุม

  • 65/53 องศา
  • 60/42 องศา
  • มีดเป็นผิวคมเจียรละเอียด
Stabilo-Cut SX
คุณภาพUNIVERSAL / UNIVERSAL 60
ความแข็งตัวใบ/คมมีด~340 HV / ~450 HV // ~660 HV
~35 HRC / ~45 HRC // ~58 HRC
ความหนา2 pt / 3 pt / 4 pt , 0.71 , 1.05, 1.42 มม.
ความสูง 23.60, 23.80, 30.00 - 50 มม.
การเปิดคม CF / CFDB
ผิวคมมีดSuper - FIne Ground (X)
มุมของคมมีด 42° / 53°
การบรรจุแบบเส้น 1,000 มม., แบบม้วน 100 เมตร (2Pts.) และ 25 -60 เมตร (3Pts.) และ 25 เมตร (4pt)
ลักษณะพิเศษ Wide Angle tip, ผิวคมมีดแบบเจียรละเอียด

มีดคมเจียรวาว รุ่น Stainless-Cut GX (สเตนเลสคัท-จีเอ๊กซ์)

มีดคมเจียรวาว รุ่น Stainless-Cut GX
(สเตนเลสคัท-จีเอ๊กซ์)

มีด Bohlerstrip รุ่น Stainless-Cut GX ผลิตมาสำหรับการตัดชิ้นงานที่มาตรฐานทางสุขอนามัยขั้นสูงสุด เช่น การตัดอาหาร, การตัดวัสดุทางการแพทย์ หรือ ยาในรูปทรงต่างๆ

รายละเอียดคุณสมบัติ มีดคมเจียรวาว รุ่น Stainless-Cut GX

รายละเอียดคุณสมบัติ มีดคมเจียรวาว
รุ่น Stainless-Cut GX

Stainless-CuT
คุณภาพbohlerstrip stainless
ความแข็งตัวใบ / คมมีด~ 440 hV (~ 45 hrc)
ความหนา2 pt / 3 pt
0.71 / 1.05 มิลลิเมตร
ความสูง23.80 มิลลิเมตร
การเปิดคม CF
ผิวคมมีดGX - FIne Ground
มุมของคมมีด53°
การบรรจุin lengths of 1.000 mm
2pt in 50m coils
2pt in 50m coils
ลักษณะพิเศษ ผิวคมมีดแบบเจียรละเอียด และจะไม่มีการพิมพ์สเปคมีดบนตัวใบเพื่อลดการปนเปื้อน

สนใจสินค้านี้ กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

สนใจสินค้านี้ กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ