Rotary Rules

เส้นพับโรตารี่
รุ่นพิเศษ

เส้นพับโรตารี่ รุ่น WPCFT: Wide Precision Crease Flat Top

เส้นพับ Bohlerstrip WPCFT เป็นเส้นพับหัวโตชนิด WPC ที่ถูกพัฒนาต่อยอดโดยสลับหัวพับ
เป็นแบบหัวพับแบน (FT) เพื่อให้ได้รอยพับที่ขึ้นรูปได้แม่นยำมากขึ้น

ลักษณะของเส้นพับความแข็ง
ช่วงหัวพับ WPC2.50 มิลลิเมตร
ช่วงหัว FT2.00 มิลลิเมตร
ความหนาลำตัว 4Pts. (1.42 มิลลิเมตร) / หัว 8Pts. (2.84 มิลลิเมตร)

เส้นพับโรตารี่ รุ่น WRT / WFT 14Pts: เส้นพับหัวโต 14Pts.

เส้นพับหัวโต 14Pts. เป็นเส้นพับที่ออกแบบมาสำหรับการทำรอยพับงานลูกฟูกที่หนามากๆ โดยหัวที่มีความหนามากถึง 5 มม. หรือ 14Pts. ทำให้สามารถทำรอยพับที่สามารถพับได้มากถึง 180 องศา มีทั้งหัวประเภท WRT (Wide Round Top) หรือหัวโค้งมน เพื่อป้องกันการแตกของชิ้นงานและ WFT (Wide Flat Top) สำหรับการย้ำให้รอยพับคมชัด

เส้นพับโรตารี่ รุ่น WRT 14Pts

หัวโตมน 14Pts. โดยมีลำตัวหนา 4Pts. ใช้สำหรับการทำรอยพับลูกฟูกหนาๆ ลดการแตกของรอยพับ เหมาะสำหรับงานลูกฟูก 5 ชั้นและ 7 ชั้น

ลักษณะของเส้นพับความแข็ง
ความหนาลำตัว 4Pts. (1.42 มิลลิเมตร) / หัว 14Pts. (5.00 มิลลิเมตร)
ความสูงสูงสุด 35 มิลลิเมตร / 1.377 ̋

เส้นพับโรตารี่ รุ่น WFT 14Pts

หัวโตเหลี่ยม 14Pts. ใช้สำหรับการทำรอยพับลูกฟูก 3 ชั้นที่ต้องการทำรอยพับคู่ ซึ่งต้องใช้เส้นพับปกติ 2 แนว อีกทั้งยังใช้ได้ดีสำหรับงานลูกฟูก 5 ชั้นและ 7 ชั้นด้วย

ลักษณะของเส้นพับความแข็ง
ความหนาลำตัว 4Pts. (1.42 มิลลิเมตร) / หัว 14Pts. (5.00 มิลลิเมตร)
ความสูงสูงสุด 35 มิลลิเมตร / 1.377 ̋

สนใจสินค้านี้ กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ