Rule Die Steel

มีดบล็อคเหล็ก
แบ่งตามลักษณะการตัด

มีดบล็อคเหล็ก แบ่งตามลักษณะการตัด

มีดบล็อคเหล็ก แบ่งตามลักษณะการตัด สามารถเลือกได้ ตามประเภทงาน และวัสดุที่ใช้ในการตัด ซึ่งแบ่งได้เป็น 4 แบบ ดังนี้

สนใจสินค้านี้ กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ