CITO BASICPlus CMR

ร่องสำเร็จ ซีโต้ รุ่น BASICPlus CMR

ร่องสำเร็จ CITO Basicplus ในรูปแบบม้วน ไม่เสียเศษ

ขนาดที่ผลิตของ CITO BASICPlus CMR

  • หัวของตัวคีบสำหรับเส้นพับ 2-3 Pts.
  • หัวของตัวคีบสำหรับเส้นพับ 3-4 Pts.
  • หัวของตัวคีบสำหรับเส้นพับ 4-6 Pts.
สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)
0.3 × 0.8
0.3 × 1.00.4 × 1.0
0.3 × 1.20.4 × 1.2
0.3 × 1.30.4 × 1.30.5 × 1.3
0.4 × 1.4
0.4 × 1.50.5 × 1.5
0.4 × 1.70.5 × 1.70.6 × 1.7
0.4 × 1.90.5 × 1.90.6 × 1.9
0.6 × 2.10.7 × 2.1
0.6 × 2.30.7 × 2.3
0.8 × 2.7

จำนวนบรรจุต่อม้วน 30 เมตร

ขนาดอื่นๆ เช่น ต้องการตัวคีบสำหรับเส้นพับที่กว้างขึ้นหรือแคบลงสำหรับร่องสำเร็จในแต่ละขนาดสามารถระบุให้ผลิตได้
โดยมีเงื่อนไขในการสั่งขึ้นกับวินวัน ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายร่องสำเร็จ CITO เพียงบริษัทเดียวในไทย

สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)
0.6 × 2.30.8 × 2.3
0.6 × 2.50.7 × 2.50.8 × 2.5
0.6 × 2.70.7 × 2.70.8 × 2.7
0.6 × 3.00.8 × 3.01.0 × 3.0
0.7 × 3.20.8 × 3.2
0.8 × 3.5
0.6 × 4.0 0.8 × 4.01.0 × 4.0
1.0 × 5.0*1.4 × 5.0*

จำนวนบรรจุต่อม้วน 30 เมตร
*จำนวนบรรจุต่อม้วน 23 เมตร

ขนาดอื่นๆ เช่น ต้องการตัวคีบสำหรับเส้นพับที่กว้างขึ้นหรือแคบลงสำหรับร่องสำเร็จในแต่ละขนาดสามารถระบุให้ผลิตได้
โดยมีเงื่อนไขในการสั่งขึ้นกับวินวัน ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายร่องสำเร็จ CITO เพียงบริษัทเดียวในไทย

สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)
1.0 × 4.0

จำนวนบรรจุต่อม้วน 23 เมตร

ขนาดอื่นๆ เช่น ต้องการตัวคีบสำหรับเส้นพับที่กว้างขึ้นหรือแคบลงสำหรับร่องสำเร็จในแต่ละขนาดสามารถระบุให้ผลิตได้
โดยมีเงื่อนไขในการสั่งขึ้นกับวินวัน ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายร่องสำเร็จ CITO เพียงบริษัทเดียวในไทย

คำนวณขนาดร่องสำเร็จ

ถาดใส่ร่องสำเร็จชนิดม้วน

ถาดใส่ร่องสำเร็จชนิดม้วน สำหรับร่องสำเร็จซีโต้

– ไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บและเลือกขนาดได้ง่าย
– โครงสร้างมั่นคงแข็งแรงรองรับร่องสำเร็จได้ 4 ขนาดต่อชิ้น
– ถอดและเปลี่ยนขนาดของเส้นได้ง่าย

ถาดใส่ร่องสำเร็จชนิดม้วน ใช้ได้กับร่องสำเร็จ 3 รุ่น ดังนี้

– CITO ULTIMATE CMR
– CITO DYNAMIC CMR
CITO BASICplus CMR

สนใจสินค้านี้ กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ