CITO BASICPlus IK

ร่องสำเร็จ ซีโต้ รุ่น BASICPlus IK

ร่องสำเร็จสำหรับบรรจุภัณฑ์ลูกฟูกประกบพรีเมียม โดยมีการลบเหลี่ยมของร่องออกเล็กน้อยเพื่อป้องการรอยแตกข้างรอยพับโดยเฉพาะเมื่อเกิดกับงานพิมพ์ประกบลูกฟูก

ขนาดที่ผลิตของ CITO BASICPlus IK

  • หัวของตัวคีบสำหรับเส้นพับ 2-3 Pts.
  • หัวของตัวคีบสำหรับเส้นพับ 3-4 Pts.
  • หัวของตัวคีบสำหรับเส้นพับ 4-6 Pts.
  • หัวของตัวคีบสำหรับเส้นพับ 8 Pts.
สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)
0.7 × 2.3
0.8 × 2.5
0.8 × 2.71.0 × 2.7
0.8 × 3.0
0.8 × 3.5

จำนวนบรรจุ 50 เส้น x เส้นละ 70 ซม. = 35 เมตร

ขนาดอื่นๆ เช่น ต้องการตัวคีบสำหรับเส้นพับที่กว้างขึ้นหรือแคบลงสำหรับร่องสำเร็จในแต่ละขนาดสามารถระบุให้ผลิตได้ โดยมีเงื่อนไขในการสั่งขึ้นกับวินวัน ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายร่องสำเร็จ CITO เพียงบริษัทเดียวในไทย

สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)
0.5 × 2.10.6 × 2.10.8 × 2.1
0.6 × 2.30.7 × 2.30.8 × 2.3
0.6 × 2.50.7 × 2.50.8 × 2.5
0.6 × 2.70.7 × 2.70.8 × 2.71.0 × 2.7
0.5 × 3.00.6 × 3.00.7 × 3.00.8 × 3.01.0 × 3.0
0.7 × 3.21.0 × 3.2
0.6 × 3.50.8 × 3.51.0 × 3.5
0.6 × 4.00.8 × 4.01.0 × 4.0
0.8 × 5.0*1.6 × 5.0*
1.0 × 6.0*

จำนวนบรรจุ 50 เส้น x เส้นละ 70 ซม. = 35 เมตร
*จำนวนบรรจุ 40 เส้น x เส้นละ 70 ซม. = 28 เมตร

ขนาดอื่นๆ เช่น ต้องการตัวคีบสำหรับเส้นพับที่กว้างขึ้นหรือแคบลงสำหรับร่องสำเร็จในแต่ละขนาดสามารถระบุให้ผลิตได้
โดยมีเงื่อนไขในการสั่งขึ้นกับวินวัน ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายร่องสำเร็จ CITO เพียงบริษัทเดียวในไทย

สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)
0.6 × 3.0
0.8 × 3.51.0 × 3.5
0.6 × 4.00.8 × 4.01.0 × 4.0
0.8 × 4.5*1.0 × 4.5*

จำนวนบรรจุ 50 เส้น x เส้นละ 70 ซม. = 35 เมตร
*จำนวนบรรจุ 40 เส้น x เส้นละ 70 ซม. = 28 เมตร

ขนาดอื่นๆ เช่น ต้องการตัวคีบสำหรับเส้นพับที่กว้างขึ้นหรือแคบลงสำหรับร่องสำเร็จในแต่ละขนาดสามารถระบุให้ผลิตได้ โดยมีเงื่อนไขในการสั่งขึ้นกับวินวัน ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายร่องสำเร็จ CITO เพียงบริษัทเดียวในไทย

สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)
0.7 × 4.0
0.6 × 5.00.8 × 5.0
1.0 × 6.0

จำนวนบรรจุ 40 เส้น x เส้นละ 70 ซม. = 28 เมตร

ขนาดอื่นๆ เช่น ต้องการตัวคีบสำหรับเส้นพับที่กว้างขึ้นหรือแคบลงสำหรับร่องสำเร็จในแต่ละขนาดสามารถระบุให้ผลิตได้ โดยมีเงื่อนไขในการสั่งขึ้นกับวินวัน ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายร่องสำเร็จ CITO เพียงบริษัทเดียวในไทย

คำนวณขนาดร่องสำเร็จ

สนใจสินค้านี้ กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ