CITO BASICPlus MINI

ร่องสำเร็จ ซีโต้ รุ่น BASICPlus MINI

ร่องสำเร็จสำหรับเส้นพับหลายๆเส้นที่ชิดกันมากๆ เช่นแนวที่ติดใกล้กับเส้นคม หรือ ปรุปะกาว รวมไปจนถึงการทำรอยพับเพื่อดัดมน, แนวตัดหน้าต่าง รวมไปจนถึงการทำรอยพับสำหรับกล่องเล็กๆ

ขนาดที่ผลิตของ CITO BASICPlus Off-center

สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)
0.3 × 0.80.4 × 0.8
0.3 × 1.00.4 × 1.00.5 × 1.0
0.3 × 1.20.4 × 1.20.5 × 1.2
0.3 × 1.30.4 × 1.30.5 × 1.3
0.5 × 1.4
0.3 × 1.50.4 × 1.50.5 × 1.5
0.5 × 1.6
0.3 × 1.70.5 × 1.7
0.5 × 2.1

จำนวนบรรจุ 30 เส้น x เส้นละ 70 ซม. = 21 เมตร

ขนาดอื่นๆ เช่น ต้องการตัวคีบสำหรับเส้นพับที่กว้างขึ้นหรือแคบลงสำหรับร่องสำเร็จในแต่ละขนาดสามารถระบุให้ผลิตได้ โดยมีเงื่อนไขในการสั่งขึ้นกับวินวัน ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายร่องสำเร็จ CITO เพียงบริษัทเดียวในไทย

คำนวณขนาดร่องสำเร็จ

สนใจสินค้านี้ กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ