CITO BASICPlus Off-center

ร่องสำเร็จ ซีโต้ รุ่น BASICPlus Off-center

ร่องสำเร็จเยื้องศูนย์สำหรับแนวพับคู่ที่ชิดกันมากๆ หรือ อยู่ใกล้บริเวณมีดคม และ ปรุปะกาว

ขนาดที่ผลิตของ CITO BASICPlus Off-center

  • ตัวคีบสำหรับเส้นพับขนาด 2-3 Pts
  • ตัวคีบสำหรับเส้นพับขนาด 3-4 Pts
สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)
0.3 × 0.80.4 × 0.80.5 × 0.8
0.3 × 1.00.4 × 1.00.5 × 1.0
0.3 × 1.10.4 × 1.10.5 × 1.1
0.3 × 1.20.4 × 1.20.5 × 1.2
0.3 × 1.30.4 × 1.30.5 × 1.3
0.3 × 1.40.4 × 1.40.5 × 1.4
0.3 × 1.50.4 × 1.50.5 × 1.50.6 × 1.5
0.4 × 1.60.5 × 1.60.6 × 1.6
0.4 × 1.70.5 × 1.70.6× 1.7
0.5 × 1.90.6 × 1.90.7 × 1.9

** จำนวนบรรจุ 30 เส้น x เส้นละ 70 ซม. = 21 เมตร

ขนาดอื่นๆ เช่น ต้องการตัวคีบสำหรับเส้นพับที่กว้างขึ้นหรือแคบลงสำหรับร่องสำเร็จในแต่ละขนาดสามารถระบุให้ผลิตได้
โดยมีเงื่อนไขในการสั่งขึ้นกับวินวัน ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายร่องสำเร็จ CITO เพียงบริษัทเดียวในไทย

สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)
0.5 × 2.10.6 × 2.10.7 × 2.10.8 × 2.1
0.6 × 2.30.7 × 2.30.8 × 2.3
0.6 × 2.50.7 × 2.50.8 × 2.5
0.5 × 2.70.6 × 2.70.6 × 2.70.8 × 2.71.0 × 2.7
0.6 × 3.00.7 × 3.00.8 × 3.01.0 × 3.0
0.6 × 3.50.8 × 3.5

** จำนวนบรรจุ 30 เส้น x เส้นละ 70 ซม. = 21 เมตร

ขนาดอื่นๆ เช่น ต้องการตัวคีบสำหรับเส้นพับที่กว้างขึ้นหรือแคบลงสำหรับร่องสำเร็จในแต่ละขนาดสามารถระบุให้ผลิตได้
โดยมีเงื่อนไขในการสั่งขึ้นกับวินวัน ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายร่องสำเร็จ CITO เพียงบริษัทเดียวในไทย

คำนวณขนาดร่องสำเร็จ

สนใจสินค้านี้ กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ