ยางติดแบบไดคัท

สำหรับการไดคัทเพลทแบน
บนกระดาษแกรม

ยางติดแบบไดคัท สำหรับการไดคัทเพลทแบน บนกระดาษแกรม

ชนิดของยางสำหรับการไดคัทเพลทแบนสำหรับกระดาษแกรมแบ่งได้ออกเป็น 2 ส่วนหลักๆดังนี้

  • ยางเกรดมาตรฐาน (Standard Rubber)
  • ยางคุณภาพสูง
  • สำหรับความเร็วในการปั๊มงานไม่เกิน 9,000 แผ่นต่อชั่วโมง
  • สำหรับการวิ่งเครื่องปั๊มที่มีจำนวนน้อยกว่า 1 ล้านใบพิมพ์

รุ่นของยางเกรดมาตรฐาน

รุ่นของยางคุณภาพสูง

สนใจสินค้านี้ กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ