แผ่นรองปั๊ม
เคาท์เตอร์ดาย

แผ่นรองปั๊ม เคาท์เตอร์ดาย

ชนิดของแผ่นรองปั๊มเคาท์เตอร์ดาย (Pertinax)

แผ่นเคาท์เตอร์ดาย (Pertinax) สําหรับทํารอยพับใช้ได้ดีกับหัวเซาะร่องของ CITO

CITO Brown Standard

CITO Pertinax รุ่นมาตรฐาน ใช้งานได้ตามปกติ เคลือบไฟเบอร์กระจก 1 ชิ้น

ขนาด 1070 x 1070 มม.
คลาดเคลื่อนขนาด -0/+5 มม.
คลาดเคลื่อนความหนา -0.03/+0.02 มม.

CITO Brown Ultra

CITO Pertinax รุ่นทนทานพิเศษ เคลือบไฟเบอร์ กระจก 2 ชั้น เหมาะสําหรับงานยาวมากๆ

ขนาด 1070 X 1070 มม.
คลาดเคลื่อนขนาด -0/+5 มม.
คลาดเคลื่อนความหนา -0.03/+0.02 มม.

ชนิดของแผ่นรองปั๊มเคาท์เตอร์ดาย (Pertinax)

แผ่นเคาท์เตอร์ดาย (Pertinax)
สําหรับทํารอยพับใช้ได้ดีกับหัวเซาะร่องของ CITO

CITO Brown Standard

CITO Pertinax รุ่นมาตรฐาน ใช้งานได้ตามปกติ
เคลือบไฟเบอร์กระจก 1 ชิ้น

ขนาด 1070 x 1070 มม.
คลาดเคลื่อนขนาด -0/+5 มม.
คลาดเคลื่อนความหนา -0.03/+0.02 มม.

CITO Brown Ultra

CITO Pertinax รุ่นทนทานพิเศษ เคลือบไฟเบอร์
กระจก 2 ชั้น เหมาะสําหรับงานยาวมากๆ

ขนาด 1070 X 1070 มม.
คลาดเคลื่อนขนาด -0/+5 มม.
คลาดเคลื่อนความหนา -0.03/+0.02 มม.

ชนิดของกาว

รุ่น PRO

กาวรุ่นพิเศษที่เมื่อลอกออกจากหน้าเพลท จะไม่เหลือคราบกาวบนหน้าปั๊ม

รุ่น  BASIC

กาวชนิดปกติ

ชนิดของกาว

รุ่น PRO

กาวรุ่นพิเศษที่เมื่อลอกออกจากหน้าเพลท
จะไม่เหลือคราบกาวบนหน้าปั๊ม

รุ่น  BASIC

กาวชนิดปกติ

ขนาดที่ผลิตของแผ่นรองปั๊มเคาท์เตอร์ดาย (Pertinax)

ความหนา (มิลลิเมตร)Brown StandardBrown Ultra
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4

ขนาดอื่นๆสามารถสั่งทําได้จํานวนบรรจุ 5 แผ่น / ขนาด

ขนาดที่ผลิตของแผ่นรองปั๊มเคาท์เตอร์ดาย (Pertinax)

ขนาดอื่นๆสามารถสั่งทําได้จํานวนบรรจุ 5 แผ่น / ขนาด

อุปกรณ์เสริมของแผ่นรองปั๊มเคาท์เตอร์ดาย (Pertinax)

อุปกรณ์เสริมสําหรับแบบเคาท์เตอร์ดายคุณภาพสูง
เพื่อป้องกันไม่ให้ตําแหน่งของเคาท์เตอร์ดายเคลื่อน

อุปกรณ์เสริมของแผ่นรองปั๊มเคาท์เตอร์ดาย (Pertinax)

อุปกรณ์เสริมสําหรับแบบเคาท์เตอร์ดายคุณภาพสูง เพื่อป้องกันไม่ให้ตําแหน่งของเคาท์เตอร์ดายเคลื่อน

ชนิดขนาดจำนวนบรรจุ
ห่วง Vulkollan RG45AØ 17.0 × IØ 7.0 × 7.0 มิลลิเมตร100 ชิ้น
พินตั้งตําแหน่งพลาสติกAØ 8.0 × head Ø 5.5 × 21.0 มิลลิเมตร100 ชิ้น
พินตั้งตําแหน่งอลูมิเนียมAØ 8.0 × head Ø 5.5 × 21.0 มิลลิเมตร100 ชิ้น

สนใจสินค้านี้ กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

สนใจสินค้านี้ กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ