CITO

POLYTOP. ROTATION

ยาง CITO Polytop Rotation ยางดีดเศษทนทานสูง ดีดชิ้นงานได้รวดเร็ว

ยาง CITO Polytop เป็นยางที่มีความทนทานสูง และ รองรับการดีดชิ้นงานที่รวดเร็ว ในขณะที่เนื้อยางไม่ดูดหมึกพิมพ์เฟล็กซ์โซ่ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถแยกความแข็งได้ง่ายจากสีที่แตกต่างกัน และ ยางชนิดนี้ยังได้รับการรับรองถึงความปลอดภัยต่อบรรจุภัณฑ์อาหารอีกด้วย

คุณสมบัติที่สำคัญขอยาง CITO Polytop Rotation 

 • สำหรับการวิ่งเครื่องปั๊มอัตโนมัติที่ความเร็วสูงสุด
 • มีความทนทานสูง ยางไม่ฟีบตัว ลดปัญหาเรื่องขุยรอยตัด และ ฝุ่นจากการไดคัท
 • มีจำหน่ายพร้อมกับส่วนเสริมแถบกาวในตัวชนิด EasyFix
  ซึ่งจะช่วยให้ติดยางได้เร็วขึ้น
 • มีใบรับรองจากสถาบัน ISEGA ว่าปลอดภัยต่อบรรจุภัณฑ์อาหาร
 • ทนทานต่อการยูวี และ จำแนกความแข็งได้ง่ายด้วยสีของยาง
 • ยางไม่ดูดหมึกพิมพ์บนชิ้นงาน
 • เพื่อประสิทธิภาพของแบบไดคัทสูงสุด สามารถใช้ควบคู่กับ
  CITO Master Rubber สำหรับแก้ขุยรอยตัด

มั่นใจได้ว่า ปลอดภัยต่ออาหาร ด้วยการรับรองนี้จากสถาบัน ISEGA

ได้รับการรับรองว่า “ปลอดภัยต่อการผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่อาหาร” โดยสอดคล้องกับมาตรฐานของสหภาพยุโรป
ในส่วนที่ 3 และ 17 ของ ข้อบังคับ EC No. 1935/2004 สำหรับผลิตภัณฑ์ที่สัมผัสอาหาร

ขนาดที่ผลิตของยาง CITO Polytop (ชนิดแผ่น)

 • CITO Polytop 10 OLIVE (สีมะกอก)
 • CITO Polytop 15 SAND (สีทราย)
 • CITO Polytop 20 YELLOW (สีเหลือง)
 • CITO Polytop 25 RED (สีแดง)
 • CITO Polytop 30 BLUE (สีน้ำเงิน)
 • CITO Polytop 35 GREEN (สีเขียว)
 • CITO Polytop 40 ORANGE (สีส้ม)
 • CITO Polytop 45 VIOLET (สีม่วง)
 • CITO Polytop 50 DARK BLUE (สีน้ำเงินเข้ม)
 • CITO Polytop 60 DARK RED (สีแดงเข้ม)
เกรดความแข็งขนาด (ยาว x กว้าง x หนา) (มิลลิเมตร)เสริม Easy Fix
ความแข็ง 10 ชอร์เอ658 × 380 × 2 มิลลิเมตร
ความแข็ง 10 ชอร์เอ658 × 380 × 3 มิลลิเมตร
ความแข็ง 10 ชอร์เอ658 × 380 × 4 มิลลิเมตร
ความแข็ง 10 ชอร์เอ658 × 380 × 5 มิลลิเมตร
ความแข็ง 10 ชอร์เอ658 × 380 × 6 มิลลิเมตร
ความแข็ง 10 ชอร์เอ658 × 380 × 7 มิลลิเมตร
ความแข็ง 10 ชอร์เอ658 × 380 × 8 มิลลิเมตร
ความแข็ง 10 ชอร์เอ658 × 380 × 9 มิลลิเมตร
ความแข็ง 10 ชอร์เอ658 × 380 × 10 มิลลิเมตร
ความแข็ง 10 ชอร์เอ658 × 380 × 11 มิลลิเมตร
ความแข็ง 10 ชอร์เอ658 × 380 × 12 มิลลิเมตร
ความแข็ง 10 ชอร์เอ658 × 380 × 13 มิลลิเมตร
ความแข็ง 10 ชอร์เอ658 × 380 × 14 มิลลิเมตร
ความแข็ง 10 ชอร์เอ658 × 380 × 15 มิลลิเมตร
ความแข็ง 10 ชอร์เอ658 × 380 × 16 มิลลิเมตร
ความแข็ง 10 ชอร์เอ658 × 380 × 17 มิลลิเมตร
ความแข็ง 10 ชอร์เอ658 × 380 × 18 มิลลิเมตร
ความแข็ง 10 ชอร์เอ658 × 380 × 19 มิลลิเมตร
ความแข็ง 10 ชอร์เอ658 × 380 × 20 มิลลิเมตร
เกรดความแข็งขนาด (ยาว x กว้าง x หนา) (มิลลิเมตร)เสริม Easy Fix
ความแข็ง 15 ชอร์เอ658 × 380 × 2 มิลลิเมตร
ความแข็ง 15 ชอร์เอ658 × 380 × 3 มิลลิเมตร
ความแข็ง 15 ชอร์เอ658 × 380 × 4 มิลลิเมตร
ความแข็ง 15 ชอร์เอ658 × 380 × 5 มิลลิเมตร
ความแข็ง 15 ชอร์เอ658 × 380 × 6 มิลลิเมตร
ความแข็ง 15 ชอร์เอ658 × 380 × 7 มิลลิเมตร
ความแข็ง 15 ชอร์เอ658 × 380 × 8 มิลลิเมตร
ความแข็ง 15 ชอร์เอ658 × 380 × 9 มิลลิเมตร
ความแข็ง 15 ชอร์เอ658 × 380 × 10 มิลลิเมตร
ความแข็ง 15 ชอร์เอ658 × 380 × 11 มิลลิเมตร
ความแข็ง 15 ชอร์เอ658 × 380 × 12 มิลลิเมตร
ความแข็ง 15 ชอร์เอ658 × 380 × 13 มิลลิเมตร
ความแข็ง 15 ชอร์เอ658 × 380 × 14 มิลลิเมตร
ความแข็ง 15 ชอร์เอ658 × 380 × 15 มิลลิเมตร
ความแข็ง 15 ชอร์เอ658 × 380 × 16 มิลลิเมตร
ความแข็ง 15 ชอร์เอ658 × 380 × 17 มิลลิเมตร
ความแข็ง 15 ชอร์เอ658 × 380 × 18 มิลลิเมตร
ความแข็ง 15 ชอร์เอ658 × 380 × 19 มิลลิเมตร
ความแข็ง 15 ชอร์เอ658 × 380 × 20 มิลลิเมตร
เกรดความแข็งขนาด (ยาว x กว้าง x หนา) (มิลลิเมตร)เสริม Easy Fix
ความแข็ง 20 ชอร์เอ658 × 380 × 2 มิลลิเมตร
ความแข็ง 20 ชอร์เอ658 × 380 × 3 มิลลิเมตร
ความแข็ง 20 ชอร์เอ658 × 380 × 4 มิลลิเมตร
ความแข็ง 20 ชอร์เอ658 × 380 × 5 มิลลิเมตร
ความแข็ง 20 ชอร์เอ658 × 380 × 6 มิลลิเมตร
ความแข็ง 20 ชอร์เอ658 × 380 × 7 มิลลิเมตร
ความแข็ง 20 ชอร์เอ658 × 380 × 8 มิลลิเมตร
ความแข็ง 20 ชอร์เอ658 × 380 × 9 มิลลิเมตร
ความแข็ง 20 ชอร์เอ658 × 380 × 10 มิลลิเมตร
ความแข็ง 20 ชอร์เอ658 × 380 × 11 มิลลิเมตร
ความแข็ง 20 ชอร์เอ658 × 380 × 12 มิลลิเมตร
ความแข็ง 20 ชอร์เอ658 × 380 × 13 มิลลิเมตร
ความแข็ง 20 ชอร์เอ658 × 380 × 14 มิลลิเมตร
ความแข็ง 20 ชอร์เอ658 × 380 × 15 มิลลิเมตร
ความแข็ง 20 ชอร์เอ658 × 380 × 16 มิลลิเมตร
ความแข็ง 20 ชอร์เอ658 × 380 × 17 มิลลิเมตร
ความแข็ง 20 ชอร์เอ658 × 380 × 18 มิลลิเมตร
ความแข็ง 20 ชอร์เอ658 × 380 × 19 มิลลิเมตร
ความแข็ง 20 ชอร์เอ658 × 380 × 20 มิลลิเมตร
เกรดความแข็งขนาด (ยาว x กว้าง x หนา) (มิลลิเมตร)เสริม Easy Fix
ความแข็ง 25 ชอร์เอ658 × 380 × 2 มิลลิเมตร
ความแข็ง 25 ชอร์เอ658 × 380 × 3 มิลลิเมตร
ความแข็ง 25 ชอร์เอ658 × 380 × 4 มิลลิเมตร
ความแข็ง 25 ชอร์เอ658 × 380 × 5 มิลลิเมตร
ความแข็ง 25 ชอร์เอ658 × 380 × 6 มิลลิเมตร
ความแข็ง 25 ชอร์เอ658 × 380 × 7 มิลลิเมตร
ความแข็ง 25 ชอร์เอ658 × 380 × 8 มิลลิเมตร
ความแข็ง 25 ชอร์เอ658 × 380 × 9 มิลลิเมตร
ความแข็ง 25 ชอร์เอ658 × 380 × 10 มิลลิเมตร
ความแข็ง 25 ชอร์เอ658 × 380 × 11 มิลลิเมตร
ความแข็ง 25 ชอร์เอ658 × 380 × 12 มิลลิเมตร
ความแข็ง 25 ชอร์เอ658 × 380 × 13 มิลลิเมตร
ความแข็ง 25 ชอร์เอ658 × 380 × 14 มิลลิเมตร
ความแข็ง 25 ชอร์เอ658 × 380 × 15 มิลลิเมตร
ความแข็ง 25 ชอร์เอ658 × 380 × 16 มิลลิเมตร
ความแข็ง 25 ชอร์เอ658 × 380 × 17 มิลลิเมตร
ความแข็ง 25 ชอร์เอ658 × 380 × 18 มิลลิเมตร
ความแข็ง 25 ชอร์เอ658 × 380 × 19 มิลลิเมตร
ความแข็ง 25 ชอร์เอ658 × 380 × 20 มิลลิเมตร
เกรดความแข็งขนาด (ยาว x กว้าง x หนา) (มิลลิเมตร)เสริม Easy Fix
ความแข็ง 30 ชอร์เอ658 × 380 × 2 มิลลิเมตร
ความแข็ง 30 ชอร์เอ658 × 380 × 3 มิลลิเมตร
ความแข็ง 30 ชอร์เอ658 × 380 × 4 มิลลิเมตร
ความแข็ง 30 ชอร์เอ658 × 380 × 5 มิลลิเมตร
ความแข็ง 30 ชอร์เอ658 × 380 × 6 มิลลิเมตร
ความแข็ง 30 ชอร์เอ658 × 380 × 7 มิลลิเมตร
ความแข็ง 30 ชอร์เอ658 × 380 × 8 มิลลิเมตร
ความแข็ง 30 ชอร์เอ658 × 380 × 9 มิลลิเมตร
ความแข็ง 30 ชอร์เอ658 × 380 × 10 มิลลิเมตร
ความแข็ง 30 ชอร์เอ658 × 380 × 11 มิลลิเมตร
ความแข็ง 30 ชอร์เอ658 × 380 × 12 มิลลิเมตร
ความแข็ง 30 ชอร์เอ658 × 380 × 13 มิลลิเมตร
ความแข็ง 30 ชอร์เอ658 × 380 × 14 มิลลิเมตร
ความแข็ง 30 ชอร์เอ658 × 380 × 15 มิลลิเมตร
ความแข็ง 30 ชอร์เอ658 × 380 × 16 มิลลิเมตร
ความแข็ง 30 ชอร์เอ658 × 380 × 17 มิลลิเมตร
ความแข็ง 30 ชอร์เอ658 × 380 × 18 มิลลิเมตร
ความแข็ง 30 ชอร์เอ658 × 380 × 19 มิลลิเมตร
ความแข็ง 30 ชอร์เอ658 × 380 × 20 มิลลิเมตร
เกรดความแข็งขนาด (ยาว x กว้าง x หนา) (มิลลิเมตร)เสริม Easy Fix
ความแข็ง 35 ชอร์เอ658 × 380 × 2 มิลลิเมตร
ความแข็ง 35 ชอร์เอ658 × 380 × 3 มิลลิเมตร
ความแข็ง 35 ชอร์เอ658 × 380 × 4 มิลลิเมตร
ความแข็ง 35 ชอร์เอ658 × 380 × 5 มิลลิเมตร
ความแข็ง 35 ชอร์เอ658 × 380 × 6 มิลลิเมตร
ความแข็ง 35 ชอร์เอ658 × 380 × 7 มิลลิเมตร
ความแข็ง 35 ชอร์เอ658 × 380 × 8 มิลลิเมตร
ความแข็ง 35 ชอร์เอ658 × 380 × 9 มิลลิเมตร
ความแข็ง 35 ชอร์เอ658 × 380 × 10 มิลลิเมตร
ความแข็ง 35 ชอร์เอ658 × 380 × 11 มิลลิเมตร
ความแข็ง 35 ชอร์เอ658 × 380 × 12 มิลลิเมตร
ความแข็ง 35 ชอร์เอ658 × 380 × 13 มิลลิเมตร
ความแข็ง 35 ชอร์เอ658 × 380 × 14 มิลลิเมตร
ความแข็ง 35 ชอร์เอ658 × 380 × 15 มิลลิเมตร
ความแข็ง 35 ชอร์เอ658 × 380 × 16 มิลลิเมตร
ความแข็ง 35 ชอร์เอ658 × 380 × 17 มิลลิเมตร
ความแข็ง 35 ชอร์เอ658 × 380 × 18 มิลลิเมตร
ความแข็ง 35 ชอร์เอ658 × 380 × 19 มิลลิเมตร
ความแข็ง 35 ชอร์เอ658 × 380 × 20 มิลลิเมตร
เกรดความแข็งขนาด (ยาว x กว้าง x หนา) (มิลลิเมตร)เสริม Easy Fix
ความแข็ง 40 ชอร์เอ658 × 380 × 2 มิลลิเมตร
ความแข็ง 40 ชอร์เอ658 × 380 × 3 มิลลิเมตร
ความแข็ง 40 ชอร์เอ658 × 380 × 4 มิลลิเมตร
ความแข็ง 40 ชอร์เอ658 × 380 × 5 มิลลิเมตร
ความแข็ง 40 ชอร์เอ658 × 380 × 6 มิลลิเมตร
ความแข็ง 40 ชอร์เอ658 × 380 × 7 มิลลิเมตร
ความแข็ง 40 ชอร์เอ658 × 380 × 8 มิลลิเมตร
ความแข็ง 40 ชอร์เอ658 × 380 × 9 มิลลิเมตร
ความแข็ง 40 ชอร์เอ658 × 380 × 10 มิลลิเมตร
ความแข็ง 40 ชอร์เอ658 × 380 × 11 มิลลิเมตร
ความแข็ง 40 ชอร์เอ658 × 380 × 12 มิลลิเมตร
ความแข็ง 40 ชอร์เอ658 × 380 × 13 มิลลิเมตร
ความแข็ง 40 ชอร์เอ658 × 380 × 14 มิลลิเมตร
ความแข็ง 40 ชอร์เอ658 × 380 × 15 มิลลิเมตร
ความแข็ง 40 ชอร์เอ658 × 380 × 16 มิลลิเมตร
ความแข็ง 40 ชอร์เอ658 × 380 × 17 มิลลิเมตร
ความแข็ง 40 ชอร์เอ658 × 380 × 18 มิลลิเมตร
ความแข็ง 40 ชอร์เอ658 × 380 × 19 มิลลิเมตร
ความแข็ง 40 ชอร์เอ658 × 380 × 20 มิลลิเมตร
เกรดความแข็งขนาด (ยาว x กว้าง x หนา) (มิลลิเมตร)เสริม Easy Fix
ความแข็ง 45 ชอร์เอ658 × 380 × 2 มิลลิเมตร
ความแข็ง 45 ชอร์เอ658 × 380 × 3 มิลลิเมตร
ความแข็ง 45 ชอร์เอ658 × 380 × 4 มิลลิเมตร
ความแข็ง 45 ชอร์เอ658 × 380 × 5 มิลลิเมตร
ความแข็ง 45 ชอร์เอ658 × 380 × 6 มิลลิเมตร
ความแข็ง 45 ชอร์เอ658 × 380 × 7 มิลลิเมตร
ความแข็ง 45 ชอร์เอ658 × 380 × 8 มิลลิเมตร
ความแข็ง 45 ชอร์เอ658 × 380 × 9 มิลลิเมตร
ความแข็ง 45 ชอร์เอ658 × 380 × 10 มิลลิเมตร
ความแข็ง 45 ชอร์เอ658 × 380 × 11 มิลลิเมตร
ความแข็ง 45 ชอร์เอ658 × 380 × 12 มิลลิเมตร
ความแข็ง 45 ชอร์เอ658 × 380 × 13 มิลลิเมตร
ความแข็ง 45 ชอร์เอ658 × 380 × 14 มิลลิเมตร
ความแข็ง 45 ชอร์เอ658 × 380 × 15 มิลลิเมตร
ความแข็ง 45 ชอร์เอ658 × 380 × 16 มิลลิเมตร
ความแข็ง 45 ชอร์เอ658 × 380 × 17 มิลลิเมตร
ความแข็ง 45 ชอร์เอ658 × 380 × 18 มิลลิเมตร
ความแข็ง 45 ชอร์เอ658 × 380 × 19 มิลลิเมตร
ความแข็ง 45 ชอร์เอ658 × 380 × 20 มิลลิเมตร
เกรดความแข็งขนาด (ยาว x กว้าง x หนา) (มิลลิเมตร)เสริม Easy Fix
ความแข็ง 50 ชอร์เอ658 × 380 × 2 มิลลิเมตร
ความแข็ง 50 ชอร์เอ658 × 380 × 3 มิลลิเมตร
ความแข็ง 50 ชอร์เอ658 × 380 × 4 มิลลิเมตร
ความแข็ง 50 ชอร์เอ658 × 380 × 5 มิลลิเมตร
ความแข็ง 50 ชอร์เอ658 × 380 × 6 มิลลิเมตร
ความแข็ง 50 ชอร์เอ658 × 380 × 7 มิลลิเมตร
ความแข็ง 50 ชอร์เอ658 × 380 × 8 มิลลิเมตร
ความแข็ง 50 ชอร์เอ658 × 380 × 9 มิลลิเมตร
ความแข็ง 50 ชอร์เอ658 × 380 × 10 มิลลิเมตร
ความแข็ง 50 ชอร์เอ658 × 380 × 11 มิลลิเมตร
ความแข็ง 50 ชอร์เอ658 × 380 × 12 มิลลิเมตร
ความแข็ง 50 ชอร์เอ658 × 380 × 13 มิลลิเมตร
ความแข็ง 50 ชอร์เอ658 × 380 × 14 มิลลิเมตร
ความแข็ง 50 ชอร์เอ658 × 380 × 15 มิลลิเมตร
ความแข็ง 50 ชอร์เอ658 × 380 × 16 มิลลิเมตร
ความแข็ง 50 ชอร์เอ658 × 380 × 17 มิลลิเมตร
ความแข็ง 50 ชอร์เอ658 × 380 × 18 มิลลิเมตร
ความแข็ง 50 ชอร์เอ658 × 380 × 19 มิลลิเมตร
ความแข็ง 50 ชอร์เอ658 × 380 × 20 มิลลิเมตร
เกรดความแข็งขนาด (ยาว x กว้าง x หนา) (มิลลิเมตร)เสริม Easy Fix
ความแข็ง 60 ชอร์เอ658 × 380 × 2 มิลลิเมตร
ความแข็ง 60 ชอร์เอ658 × 380 × 3 มิลลิเมตร
ความแข็ง 60 ชอร์เอ658 × 380 × 4 มิลลิเมตร
ความแข็ง 60 ชอร์เอ658 × 380 × 5 มิลลิเมตร
ความแข็ง 60 ชอร์เอ658 × 380 × 6 มิลลิเมตร
ความแข็ง 60 ชอร์เอ658 × 380 × 7 มิลลิเมตร
ความแข็ง 60 ชอร์เอ658 × 380 × 8 มิลลิเมตร
ความแข็ง 60 ชอร์เอ658 × 380 × 9 มิลลิเมตร
ความแข็ง 60 ชอร์เอ658 × 380 × 10 มิลลิเมตร
ความแข็ง 60 ชอร์เอ658 × 380 × 11 มิลลิเมตร
ความแข็ง 60 ชอร์เอ658 × 380 × 12 มิลลิเมตร
ความแข็ง 60 ชอร์เอ658 × 380 × 13 มิลลิเมตร
ความแข็ง 60 ชอร์เอ658 × 380 × 14 มิลลิเมตร
ความแข็ง 60 ชอร์เอ658 × 380 × 15 มิลลิเมตร
ความแข็ง 60 ชอร์เอ658 × 380 × 16 มิลลิเมตร
ความแข็ง 60 ชอร์เอ658 × 380 × 17 มิลลิเมตร
ความแข็ง 60 ชอร์เอ658 × 380 × 18 มิลลิเมตร
ความแข็ง 60 ชอร์เอ658 × 380 × 19 มิลลิเมตร
ความแข็ง 60 ชอร์เอ658 × 380 × 20 มิลลิเมตร

ปั๊มงานได้แม่นยำ ด้วยแถบกาว Easy Fix

แถบกาวแบบ EasyFix ทำให้ช่างเตรียมแบบปั๊มสามารถที่จะติดตั้งยางได้ตรงตำแหน่งอย่างแม่นยำ โดยหลังจากที่ไม่ได้ใช้งานแล้วตัวยางสามารถลอกออกจากแบบปั๊มได้โดยไม่ทิ้งครบกาว จึงไม่ทำลายพื้นผิวของแบบไม้ไดคัท จึงทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้กาวร้อนเพื่อทาบนตัวยางอีก ลดปัญหากาวร้อนเยิ้มเข้าไปในร่องไม้อันจะทำให้มีดที่ฝังอยู่บนแบบไดคัทเสียหายได้

สนใจสินค้านี้ กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ