CITO PROCESSLINE

CITO CREASY

CITO PROCESSLINE >> CITO CREASY

เครื่องมือวัดคุณภาพรอยพับ

เครื่องมือวัดคุณภาพรอยพับ CITO CREASY

รอยพับ… คือ สิ่งที่เราระบุคุณภาพของมันไม่ได้ด้วยตาเปล่า และ บ่อยครั้งรอยพับที่ไม่ได้คุณภาพที่ดีพอจะส่งผลเสียต่อขั้นตอนการพับปะกาว หรือ ในกรณีที่เลวร้ายที่สุด คือ เมื่อถึงมือของผู้ใช้งานแล้วพบว่ารอยพับที่ได้ ไม่สามารถขึ้นรูป หรือ การบรรจุสินค้าอัตโนมัติติดขัด และ สิ่งๆนี้มักจะเป็นสิ่งที่โรงงานบรรจุภัณฑ์ต้องแบกรับต้นทุนความเสียหายเพราะไม่สามารถพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนว่า รอยพับยังอยู่ในมาตรฐานหรือเปล่า

CITO CREASY เป็นเครื่องมือที่จะช่วยรับรองคุณภาพของรอยพับอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ทางโรงงานบรรจุภัณฑ์สามารถที่จะตรวจสอบคุณภาพของรอยพับได้ทันที ก่อนที่จะนำส่งไปยังบริษัทของคู่ค้า โดยระบบจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าในกรณีที่รอยพับหลุดมาตรฐานที่กำหนดไว้

รุ่นที่จำหน่ายส่วนเสริมต่างของ CITO CREASY

 • CITO CREASY BASIC เป็นรุ่นเริ่มต้นสำหรับการวัดรอยพับเป็นครั้งๆ (อัพเกรดเป็น Premium ภายหลังได้) โดยจะเป็นการวัดเฉพาะทางด้านสันนูนของรอยพับ
 • CITO CREASY PREMIUM รองรับลักษณะของรอยพับถึง 7 แบบ และ สามารถใส่แบบของงานลงไปได้
 • POWER CREASE สำหรับการวัดความลึกของร่องพับ หรือ ปั๊มนูน

นอกไปจากการวัดคุณภาพของรอยพับแล้ว CITO CREASY ยังมีส่วนเสริมอื่นๆ สำหรับการวัดคุณภาพของงานไดคัทได้ตามจุดประสงค์ต่างๆดังต่อไปนี้

 • วัดขนาดของรอยพับ
  (ความลึก, ความกว้าง, องศาของรอยพับ และ ความสมมาตรของรอยพับ)
 • วัดองศาของรอยพับในบรรจุภัณฑ์ที่ขึ้นรูปแล้ว
 • สามารถออก COA รับรองการผลิตในแต่ละล้อทได้ (ในรูปแบบ PDF)
 • สามารถออกสถิติในการทำงานเพื่อ KPI ได้
 • ความคลาดเคลื่อนในการวัด ±003 มม.

รอยพับ… คือ สิ่งที่เราระบุคุณภาพของมันไม่ได้ด้วยตาเปล่า และ บ่อยครั้งรอยพับที่ไม่ได้คุณภาพที่ดีพอจะส่งผลเสียต่อขั้นตอนการพับปะกาว หรือ ในกรณีที่เลวร้ายที่สุด คือ เมื่อถึงมือของผู้ใช้งานแล้วพบว่ารอยพับที่ได้ ไม่สามารถขึ้นรูป หรือ การบรรจุสินค้าอัตโนมัติติดขัด และ สิ่งๆนี้มักจะเป็นสิ่งที่โรงงานบรรจุภัณฑ์ต้องแบกรับต้นทุนความเสียหายเพราะไม่สามารถพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนว่า รอยพับยังอยู่ในมาตรฐานหรือเปล่า

CITO CREASY เป็นเครื่องมือที่จะช่วยรับรองคุณภาพของรอยพับอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ทางโรงงานบรรจุภัณฑ์สามารถที่จะตรวจสอบคุณภาพของรอยพับได้ทันที ก่อนที่จะนำส่งไปยังบริษัทของคู่ค้า โดยระบบจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าในกรณีที่รอยพับหลุดมาตรฐานที่กำหนดไว้

รุ่นที่จำหน่ายส่วนเสริมต่างของ CITO CREASY

 • CITO CREASY BASIC เป็นรุ่นเริ่มต้นสำหรับการวัดรอยพับเป็นครั้งๆ (อัพเกรดเป็น Premium ภายหลังได้) โดยจะเป็นการวัดเฉพาะทางด้านสันนูนของรอยพับ
 • CITO CREASY PREMIUM รองรับลักษณะของรอยพับถึง 7 แบบ และ สามารถใส่แบบของงานลงไปได้
 • POWER CREASE สำหรับการวัดความลึกของร่องพับ หรือ ปั๊มนูน

นอกไปจากการวัดคุณภาพของรอยพับแล้ว CITO CREASY ยังมีส่วนเสริมอื่นๆ สำหรับการวัดคุณภาพของงานไดคัทได้ตามจุดประสงค์ต่างๆดังต่อไปนี้

 • วัดขนาดของรอยพับ
  (ความลึก, ความกว้าง, องศาของรอยพับ และ ความสมมาตรของรอยพับ)
 • วัดองศาของรอยพับในบรรจุภัณฑ์ที่ขึ้นรูปแล้ว
 • สามารถออก COA รับรองการผลิตในแต่ละล้อทได้ (ในรูปแบบ PDF)
 • สามารถออกสถิติในการทำงานเพื่อ KPI ได้
 • ความคลาดเคลื่อนในการวัด ±003 มม.

อุปกรณ์เสริม สำหรับเครื่องมือวัดคุณภาพรอยพับ CITO CREASY

POWER CREASE
สำหรับการวัดความลึกของร่องพับ หรือ ปั๊มนูน

POWER BOX
สำหรับการวัดองศาของรอยพับในบรรจุภัณฑ์ที่ขึ้นรูปแล้ว

LASER CREASE
สำหรับการวัดรอยพับที่ไดคัทด้วยการเลเซอร์

E-GUIDE PRO 2
อุปกรณ์สำหรับวัดรอยปั๊มนูน

อุปกรณ์เสริม สำหรับเครื่องมือ
วัดคุณภาพรอยพับ CITO CREASY

POWER CREASE
สำหรับการวัดความลึกของร่องพับ หรือ ปั๊มนูน

POWER BOX
สำหรับการวัดองศาของรอยพับ
ในบรรจุภัณฑ์ที่ขึ้นรูปแล้ว

LASER CREASE
สำหรับการวัดรอยพับที่ไดคัทด้วยการเลเซอร์

E-GUIDE PRO 2
อุปกรณ์สำหรับวัดรอยปั๊มนูน

สนใจสินค้านี้ กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

สนใจสินค้านี้ กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ