CITO

Food Safety

การรับรองความปลอดภัยต่ออาหาร

ความปลอดภัยต่อบรรจุภัณฑ์อาหารสำคัญยังไงต่อเรา...??

ในกระบวนการไดคัท มักจะมีเศษเล็กๆ จากการไดคัทจากการเสียดสีในขั้นตอนไดคัทอยู่แล้ว ซึ่งเศษเล็กๆเหล่านี้อาจจะไปปนเปื้อนในชิ้นงานบรรจุภัณฑ์ซึ่งอาจจะปนเปื้อนไปยังอาหารได้ และจากที่ได้การรับรองว่ายางติดแบบไดคัทของ CITO ปลอดภัยต่อบรรจุภัณฑ์อาหารนั้น ทำให้ทางผู้ใช้งานมั่นใจได้ว่า จะไม่มีสิ่งปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแน่นอน โดยยางติดแบบไดคัทที่ได้รับการรับรองดังกล่าวนั้นประกอบไปด้วย

 • CITO Polytop + EasyFix
 • ยางดีดเศษติดข้างเส้นคม มีความทนทานสูง
 • CITOJect F
 • CITOJect F + EasyFix
 • ยางดีดเศษติดข้างเส้นคม
 • CITOJect V
 • CITOJect V + EasyFix
 • ยางสำหรับแนวร่องสล้อท
 • CITO Master Rubber
 • CITO Master Rubber + EasyFix
 • ยางกันขุยรอยตัดโปร์ไฟล์ C เกรดพรีเมียม
 • CITO Fast Rubber
 • CITO Fast Rubber + EasyFix
 • ยางกันขุยรอยตัดโปร์ไฟล์ C
 • CITO D/5
 • CITO D/5 + EasyFix
 • ยางกันขุยรอยตัดลูกฟูกปั๊มหลัง (หัวแหลม)
 • ยาง D/5 Top
 • ยาง D/5 Top + EasyFix
 • ยางกันขุยรอยตัดลูกฟูกปั๊มหลัง (หัวเรียบ)
 • ยาง C/3
 • ยาง C/3 + EasyFix
 • ยางสำหรับช่วยขึ้นรูปรอยพับลูกฟูกปั๊มหลัง
 • ยาง B/2
 • ยาง B/2 + EasyFix
 • ยางสำหรับบี้ลอนลูกฟูกข้างรอยพับ

สนใจสินค้านี้ กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

สนใจสินค้านี้ กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ