ร่องสำเร็จ :: CITO STANDARD

CITO STANDARD

ร่องสำเร็จ ซีโต้ รุ่น Standard

CITO STANDARD

ร่องสำเร็จ CITO Standard ใช้วัสดุดั้งเดิมในการผลิตร่องสำเร็จ ซึ่งก็คือกระดาษอัด (เพรสบอร์ด) ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการเตรียมการปั๊มของช่างไดคัท ให้กรีด หรือ แต่งเองได้ง่าย โดยยังเป็นร่องสำเร็จรุ่นพิเศษที่มีจำหน่ายเพียงแค่ในตลาดประเทศไทยเท่านั้น ซึ่งในปัจจุบันรุ่น Standard นี้ได้ถูกพัฒนาเป็นรุ่น CITO Dynamic ซึ่งไหล่เป็นวัสดุ CITOTHAN ที่ทางซีโต้คิดค้นและวิจัยเอง

ขนาดที่ผลิตของ CITO STANDARD

ร่องสำเร็จ CITO Standard นี้จะผลิตที่หน้ากว้าง 12 และ 15 มม. ตามขนาดดังนี้

  • หน้ากว้าง 12 มม.
  • หน้ากว้าง 15 มม.
สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)
0.3 × 0.80.4 × 0.80.5 × 0.80.6 × 1.50.7 × 1.90.8 × 2.31.0 × 2.7
0.3 × 1.00.4 × 1.00.5 × 1.00.6 × 1.60.7 × 2.10.8 × 2.51.0 × 3.0
0.3 x 1.10.4 x 1.10.5 x 1.10.6 x 1.70.7 x 2.30.8 x 2.7
0.3 x 1.20.4 x 1.20.5 x 1.20.6 x 1.90.7 x 2.50.8 x 3.0
0.3 x 1.30.4 x 1.30.5 x 1.30.6 x 2.10.7 x 2.7
0.3 x 1.40.4 x 1.40.5 x 1.40.6 x 2.50.7 x 3.0
0.3 x 1.50.4 x 1.50.5 x 1.50.5 x 1.50.6 x 2.5
0.4 x 1.60.5 x 1.60.6 x 2.7
0.4 x 1.70.5 x 1.70.6 x 3.0
0.4 x 1.90.5 x 1.9
0.5 x 2.1

1 กล่องบรรจุ 50 เส้น ยาวเส้นละ 70 ซม. (50 เส้น x 70 ซม. = 35 เมตร)

** ขนาดที่ผลิตตามตารางอ้างอิงจากขนาดที่เคยผลิตดั้งเดิม ทางผู้ผลิตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีถ้าผู้ผลิตไม่ผลิตแล้วแนะนำให้ใช้เป็นรุ่น CITO Dynamic

สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)
0.6 × 3.20.7 × 3.20.8 × 3.21.0 × 3.21.2 × 4.0
0.6 × 3.50.7 × 3.50.8 × 3.51.0 × 3.51.2 × 4.5
0.6 x 4.00.7 x 4.00.8 x 4.01.0 x 4.01.2 x 5.0
0.8 x 4.51.0 x 4.51.2 x 6.0
0.8 x 5.01.0 x 5.0
0.8 x 6.01.0 x 6.0

1 กล่องบรรจุ 50 เส้น ยาวเส้นละ 70 ซม. (50 เส้น x 70 ซม. = 35 เมตร)

** ขนาดที่ผลิตตามตารางอ้างอิงจากขนาดที่เคยผลิตดั้งเดิม ทางผู้ผลิตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีถ้าผู้ผลิตไม่ผลิตแล้วแนะนำให้ใช้เป็นรุ่น CITO Dynamic

สนใจสินค้านี้ กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

สนใจสินค้านี้ กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ