วัสดุเสริมสำหรับ
การตั้งงาน
และจัดเก็บแบบกระทุ้ง

ตัวกันเซ็นเตอร์ไลน์ของ
เครื่องปั๊มอัตโนมัติ
CITO Centerline Reinforcement

ตัวกันเซ็นเตอร์ไลน์ของเครื่องปั๊มอัตโนมัติ
CITO Centerline Reinforcement

ตัวกันเซ็นเตอร์ไลน์รุ่นใหม่ของ CITO ใช้เพื่อป้องกันแนวบากไม้ ที่สวมกับเซ็นเตอร์ไลน์ของเครื่องปั๊มอัตโนมัติ ไม่ให้สึกหรือหลวมอันจะทำให้ตำแหน่งของการไดคัทและกระทุ้งคลาดออกจากกันได้ โดยตัวกันเซ็นเตอร์ไลน์นี้ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้สกรูว์ในการติดตั้งเลย ด้วยรูปทรงของ CITO Centerline Reinforcementนี้ จะถูกยึดแน่นได้ดีบนแบบไม้ไดคัท หรือ แบบกระทุ้ง ทำให้แบบไดคัทและแบบกระทุ้งอยู่ในตำแหน่งที่ตรงกัน ทำให้ทำงานได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสมบัติที่สำคัญของ
CITO Centerline Reinforcement

– ไม่จำเป็นต้องใช้สกรูว์ในการติดตั้ง
– ช่างปั๊มสามารถเห็นแนวเซ็นเตอร์ไลน์ได้ง่ายด้วยสีที่โดดเด่น
  กว่าการบากไม้ปกติ
– พลาสติกแข็งแรงทนทานไม่กรอบแตกหักง่าย
– มีช่องสำหรับขันสกรูว์ในสำหรับการวิ่งงานความเร็วสูงๆ

ตัวกันเซ็นเตอร์ไลน์ของเครื่องปั๊มอัตโนมัติ CITO Centerline Reinforcement

ตัวกันเซ็นเตอร์ไลน์รุ่นใหม่ของ CITO ใช้เพื่อป้องกันแนวบากไม้ที่สวมกับเซ็นเตอร์ไลน์ของเครื่องปั๊มอัตโนมัติ ไม่ให้สึกหรือหลวมอันจะทำให้ตำแหน่งของการไดคัทและกระทุ้งคลาดออกจากกันได้ โดยตัวกันเซ็นเตอร์ไลน์นี้ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้สกรูว์ในการติดตั้งเลย ด้วยรูปทรงของ CITO Centerline Reinforcement นี้จะถูกยึดแน่นได้ดีบนแบบไม้ไดคัท หรือ แบบกระทุ้ง ทำให้แบบไดคัทและแบบกระทุ้งอยู่ในตำแหน่งที่ตรงกัน ทำให้ทำงานได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสมบัติที่สำคัญของ CITO Centerline Reinforcement

  • ไม่จำเป็นต้องใช้สกรูว์ในการติดตั้ง
  • ช่างปั๊มสามารถเห็นแนวเซ็นเตอร์ไลน์ได้ง่ายด้วยสีที่โดดเด่นกว่าการบากไม้ปกติ
  • พลาสติกแข็งแรงทนทานไม่กรอบแตกหักง่าย
  • มีช่องสำหรับขันสกรูว์ในสำหรับการวิ่งงานความเร็วสูงๆ

ขนาดที่ผลิต ของตัวกันเซ็นเตอร์ไลน์
ของเครื่องปั๊มอัตโนมัติ
CITO Centerline Reinforcement

 

ขนาดที่ผลิต ของตัวกันเซ็นเตอร์ไลน์ของเครื่องปั๊มอัตโนมัติ CITO Centerline Reinforcement

รายละเอียดสินค้าจำนวนบรรจุ
สีเหลืองCITO Centerline Reinforcement for 12 mm wood thickness incl. screws100 ชิ้น
สีเหลืองCITO Centerline Reinforcement for 15 mm wood thickness incl. screws100 ชิ้น
สีเงินCITO Centerline Reinforcement for 18 mm wood thickness incl. screws100 ชิ้น

สนใจสินค้านี้ กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

สนใจสินค้านี้ กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ