ตัวล็อคแบบกระทุ้ง CITO LOCK

วัสดุเสริมสำหรับ
การตั้งงาน
และจัดเก็บแบบกระทุ้ง

ตัวล็อคแบบกระทุ้ง CITO LOCK

ตัวล็อคแบบกระทุ้งตัวผู้และตัวเมีย เพื่อการขนส่งและจัดเก็บ วัสดุทำจากพลาสติกแข็ง ทนทานต่อการแตกหัก โดยมีการออกแบบพิเศษให้มีแง่ง เพื่อช่วยกั้นไม่ให้แบบกระทุ้งตัวผู้และตัวเมียกระแทกกันซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้

คุณสมบัติที่สำคัญของ ตัวล็อคแบบกระทุ้ง CITO LOCK

– พลาสติกแข็งแรงทนทานไม่กรอบแตกหักง่าย
– มีแง่งออกแบบพิเศษเพื่อกั้นไม่ให้แบบกระทุ้งกระทบกัน ซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายขณะขนส่งและจัดเก็บ
– สินค้ามีการจัดสิทธิบัตร

ตัวล็อคแบบกระทุ้ง CITO LOCK

ตัวล็อคแบบกระทุ้งตัวผู้และตัวเมีย เพื่อการขนส่งและจัดเก็บ วัสดุทำจากพลาสติกแข็ง ทนทานต่อการแตกหัก โดยมีการออกแบบพิเศษให้มีแง่ง เพื่อช่วยกั้นไม่ให้แบบกระทุ้งตัวผู้และตัวเมียกระแทกกันซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้

คุณสมบัติที่สำคัญของ ตัวล็อคแบบกระทุ้ง CITO LOCK

  • พลาสติกแข็งแรงทนทานไม่กรอบแตกหักง่าย
  • มีแง่งออกแบบพิเศษเพื่อกั้นไม่ให้แบบกระทุ้งกระทบกัน ซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายขณะขนส่งและจัดเก็บ
  • สินค้ามีการจัดสิทธิบัตร

ขนาดที่ผลิต ตัวล็อคแบบกระทุ้ง CITO LOCK

Descriptionความยาวสีจำนวนบรรจุ
CITO LOCK Bolt43 มิลลิเมตรสีเหลือง 250 ชิ้น
CITO LOCK Nutสีเหลือง 250 ชิ้น
CITO LOCK Bolt50 มิลลิเมตรสีดำ 250 ชิ้น
CITO LOCK Nutสีดำ 250 ชิ้น

ขนาดที่ผลิต ตัวล็อคแบบกระทุ้ง
CITO LOCK

 

Descriptionความยาวสีจำนวนบรรจุ
CITO LOCK Bolt43 มิลลิเมตรสีเหลือง 250 ชิ้น
CITO LOCK Nutสีเหลือง 250 ชิ้น
CITO LOCK Bolt50 มิลลิเมตรสีดำ 250 ชิ้น
CITO LOCK Nutสีดำ 250 ชิ้น

การติดตั้ง CITO LOCK

1. ตัว CITO LOCK จำหน่ายเป็นคู่ โดย 1 คู่จะประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นรูสำหรับขัน และ ส่วนที่เป็นแหวนสกรูว์ ซึ่งมีความสมมาตรกัน โดยตัวแหวนสกรูว์ จะมีแง่งที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ ซึ่งการเลื่อยเลเซอร์นั้นจำเป็นต้องเลื่อยเผื่อบริเวณที่เป็นแง่งดังกล่าวด้วย

2. ติดตั้ง CITO LOCK ส่วนที่เป็นแหวนสกรูว์ลงบนแบบกระทุ้งตัวผู้

3. ติดตั้งรูสำหรับขันลงบนแบบกระทุ้งตัวเมีย และ หมุนด้านตามเข็มนาฬิกา
เพื่อขันให้แน่น

การติดตั้ง CITO LOCK

1. ตัว CITO LOCK จำหน่ายเป็นคู่ โดย 1 คู่จะประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นรูสำหรับขัน และ ส่วนที่เป็นแหวนสกรูว์ ซึ่งมีความสมมาตรกัน โดยตัวแหวนสกรูว์ จะมีแง่งที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ ซึ่งการเลื่อยเลเซอร์นั้นจำเป็นต้องเลื่อยเผื่อบริเวณที่เป็นแง่งดังกล่าวด้วย

2. ติดตั้ง CITO LOCK ส่วนที่เป็นแหวนสกรูว์ลงบนแบบกระทุ้งตัวผู้

3. ติดตั้งรูสำหรับขันลงบนแบบกระทุ้งตัวเมีย และ หมุนด้านตามเข็มนาฬิกา เพื่อขันให้แน่น

สนใจสินค้านี้ กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

สนใจสินค้านี้ กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ