ตัวกันมุมแบบไดคัทและแบบกระทุ้ง
CITO PROTECTOR

วัสดุเสริมสำหรับ
การตั้งงาน
และจัดเก็บแบบกระทุ้ง

ตัวกันมุมแบบไดคัทและแบบกระทุ้ง
CITO PROTECTOR

จากการที่แบบไดคัทนั้นทำจากไม้ ดังนั้นจึงอาจจะมีปัญหาไม้บริเวณมุมของแบบไดคัทสึกจากการใช้งานหรือจัดเก็บ ซึ่งนี่จะทำให้ตำแหน่งของการใส่แบบไดคัทหรือแบบกระทุ้งเคลื่อนออกจากแนวปกติ ซึ่งจะส่งผลทำให้ระยะของการไดคัทและกระทุ้งคลาดเคลื่อนจากกัน ส่งผลให้ไม่สามารถทำงานได้

ตัวกันมุมแบบไดคัทและแบบกระทุ้ง
CITO PROTECTOR

– พลาสติกแข็งแรงทนทานไม่กรอบแตกหักง่าย
– ป้องกันมุมไม้ของแบบไดคัทสึกมน อันจะส่งผลให้ระยะของการปั๊มและกระทุ้งเคลื่อนออกจากกัน
– ลดเวลาที่ใช้ในการหนุนแบบสำหรับกรณีที่ขึ้นงานซ้ำ เนื่องจากตำแหน่งของแบบไดคัทจะไม่เปลี่ยน
– เพิ่มมูลค่าของแบบไดคัทให้สูงขึ้น

ตัวกันมุมแบบไดคัทและแบบกระทุ้ง CITO PROTECTOR

จากการที่แบบไดคัทนั้นทำจากไม้ ดังนั้นจึงอาจจะมีปัญหาไม้บริเวณมุมของแบบไดคัทสึกจากการใช้งานหรือจัดเก็บ ซึ่งนี่จะทำให้ตำแหน่งของการใส่แบบไดคัทหรือแบบกระทุ้งเคลื่อนออกจากแนวปกติ ซึ่งจะส่งผลทำให้ระยะของการไดคัทและกระทุ้งคลาดเคลื่อนจากกัน
ส่งผลให้ไม่สามารถทำงานได้

ตัวกันมุมแบบไดคัทและแบบกระทุ้ง CITO PROTECTOR

  • พลาสติกแข็งแรงทนทานไม่กรอบแตกหักง่าย
  • ป้องกันมุมไม้ของแบบไดคัทสึกมน อันจะส่งผลให้ระยะของการปั๊มและกระทุ้งเคลื่อนออกจากกัน
  • ลดเวลาที่ใช้ในการหนุนแบบสำหรับกรณีที่ขึ้นงานซ้ำ เนื่องจากตำแหน่งของแบบไดคัทจะไม่เปลี่ยน
  • เพิ่มมูลค่าของแบบไดคัทให้สูงขึ้น

ขนาดที่ผลิต
ของตัวกันมุมแบบไดคัทและแบบกระทุ้ง
CITO PROTECTOR

Descriptionความหนาจำนวนบรรจุ
CITO PROTECTOR12 มิลลิเมตร500 ชิ้น
CITO PROTECTOR15 มิลลิเมตร500 ชิ้น
CITO PROTECTOR18 มิลลิเมตร500 ชิ้น

** สามารถผลิตเป็นชื่อและยี่ห้อและสีของบริษัทท่านได้ โดยอาจจะมีจำนวนขั้นต่ำในการผลิต

ขนาดที่ผลิต ของตัวกันมุมแบบไดคัทและแบบกระทุ้ง CITO PROTECTOR

Descriptionความหนาจำนวนบรรจุ
CITO PROTECTOR12 มิลลิเมตร500 ชิ้น
CITO PROTECTOR15 มิลลิเมตร500 ชิ้น
CITO PROTECTOR18 มิลลิเมตร500 ชิ้น

** สามารถผลิตเป็นชื่อและยี่ห้อและสีของบริษัทท่านได้ โดยอาจจะมีจำนวนขั้นต่ำในการผลิต

สนใจสินค้านี้ กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

สนใจสินค้านี้ กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ