วัสดุทำแบบสำหรับ กระทุ้งตัวผู้

พินกระทุ้งและใบกระทุ้ง

วัสดุทำแบบสำหรับ กระทุ้งตัวผู้

พินกระทุ้งและใบกระทุ้ง

วัสดุทำแบบสำหรับกระทุ้งตัวผู้

สำหรับการกระทุ้งเศษ มีทั้งแบบพินหัวมงกุฏ และ พินหัวแหลม สำหรับการกระแทกเศษในบริเวณเล็กๆ และ ใบกระทุ้งที่ออกแบบมาเพื่อให้เข้าถึงบริเวณซอกแคบๆได้ง่าย เพื่อการกระทุ้งเศษในทุกพื้นที่

พินกระทุ้ง CITO ชนิดหัวมงกุฎ (Crown Pins)

พินชนิดหัวแบน ใช้คู่กับพินสปริงดั้งเดิมของเครื่องปั๊มอัตโนมัติ

DescriptionDimensions จำนวนบรรจุ
พินกระทุ้งหัวมงกุฎความสูง 50 มม., ฐาน 4 มม., หัว 2 มม.200 ชิ้น
พินกระทุ้งหัวมงกุฎความสูง 50 มม., ฐาน 4 มม., หัว 3 มม.200 ชิ้น
พินกระทุ้งหัวมงกุฎความสูง 50 มม., ฐาน 4 มม., หัว 4 มม. 200 ชิ้น
พินกระทุ้งหัวมงกุฎความสูง 50 มม., ฐาน 4 มม., หัว 5 มม.200 ชิ้น
พินกระทุ้งหัวมงกุฎความสูง 50 มม., ฐาน 4 มม., หัว 6 มม.200 ชิ้น

พินกระทุ้ง CITO ชนิดหัวแบน (Flat Pins)

พินชนิดหัวแบน ใช้คู่กับพินสปริงดั้งเดิมของเครื่องปั๊มอัตโนมัติ

DescriptionDimensions จำนวนบรรจุ
พินกระทุ้งหัวแบนความสูง 50 มม., ฐาน 4 มม., หัว 2 มม.200 ชิ้น
พินกระทุ้งหัวแบนความสูง 50 มม., ฐาน 4 มม., หัว 3 มม.200 ชิ้น
พินกระทุ้งหัวแบนความสูง 50 มม., ฐาน 4 มม., หัว 4 มม. 200 ชิ้น
พินกระทุ้งหัวแบนความสูง 50 มม., ฐาน 4 มม., หัว 5 มม.200 ชิ้น
พินกระทุ้งหัวแบนความสูง 50 มม., ฐาน 4 มม., หัว 6 มม.200 ชิ้น
พินกระทุ้งหัวแบนความสูง 50 มม., ฐาน 4 มม., หัว 8 มม.200 ชิ้น
พินกระทุ้งหัวแบนความสูง 50 มม., ฐาน 4 มม., หัว 10 มม.200 ชิ้น

พินกระทุ้ง CITO ชนิดหัวแหลม (Spike Pins)

DescriptionDimensions จำนวนบรรจุ
พินกระทุ้งหัวแหลมความสูง 51 มม., ฐาน 4 มม., หัว 2 มม.200 ชิ้น
พินกระทุ้งหัวแหลมความสูง 51 มม., ฐาน 4 มม., หัว 3 มม.200 ชิ้น
พินกระทุ้งหัวแหลมความสูง 51 มม., ฐาน 4 มม., หัว 4 มม. 200 ชิ้น
พินกระทุ้งหัวแหลมความสูง 51 มม., ฐาน 4 มม., หัว 5 มม.200 ชิ้น
พินกระทุ้งหัวแหลมความสูง 51 มม., ฐาน 4 มม., หัว 6 มม.200 ชิ้น
พินกระทุ้งหัวแหลมความสูง 51 มม., ฐาน 4 มม., หัว 8 มม.200 ชิ้น

ใบกระทุ้งเศษ CITO ชนิดมีเขี้ยว (Stripping Plates with teeth)

ใบกระทุ้งเศษมีเขี้ยวของ CITO ออกแบบมาให้มีความยืดหยุ่นกว่า ใบกระทุ้งแบบเดิมที่ดัดทรง L โดยจะตัดให้ก้นของใบกระทุ้งเป็นทรงที่เหมือนกับต้นสน เพื่อล็อคไม่ให้ใบกระทุ้งหลุดออกจากแบบได้ง่าย และ ไม่กินพื้นที่บนแบบกระทุ้ง จึงทำให้สามารถแทรกตัวลงไปตามบริเวณซอกเล็กๆได้ดีมากยิ่งขึ้น

ใบกระทุ้งของ CITO รับประกันความตรง ไม่คดงอ และ ช่วยลดระยะเวลาในการเตรียมทำแบบกระทุ้งได้มากกว่าการเตรียมใบกระทุ้งด้วยตนเอง

DescriptionDimensions จำนวนบรรจุ
ใบกระทุ้งมีเขี้ยวความหนา 3 pt, สูง 50.9 มม., ยาว 4 มม.500 ชิ้น
ใบกระทุ้งมีเขี้ยวความหนา 3 pt, สูง 50.9 มม., ยาว 6 มม.500 ชิ้น
ใบกระทุ้งมีเขี้ยวความหนา 3 pt, สูง 50.9 มม., ยาว 8 มม.500 ชิ้น
ใบกระทุ้งมีเขี้ยวความหนา 3 pt, สูง 50.9 มม., ยาว 10 มม.500 ชิ้น
ใบกระทุ้งมีเขี้ยวความหนา 3 pt, สูง 50.9 มม., ยาว 12 มม.500 ชิ้น
ใบกระทุ้งมีเขี้ยวความหนา 3 pt, สูง 50.9 มม., ยาว 15 มม.500 ชิ้น
ใบกระทุ้งมีเขี้ยวความหนา 3 pt, สูง 50.9 มม., ยาว 20 มม.300 ชิ้น
ใบกระทุ้งมีเขี้ยวความหนา 3 pt, สูง 50.9 มม., ยาว 30 มม.200 ชิ้น
ใบกระทุ้งมีเขี้ยวความหนา 3 pt, สูง 50.9 มม., ยาว 50 มม.200 ชิ้น
ใบกระทุ้งมีเขี้ยวความหนา 3 pt, สูง 50.9 มม., ยาว 70 มม.100 ชิ้น

ใบกระทุ้งเศษ CITO ชนิดไม่มีเขี้ยว (Stripping Plates without teeth)

ใบกระทุ้งเศษมีเขี้ยวของ CITO ออกแบบมาให้มีความยืดหยุ่นกว่า ใบกระทุ้งแบบเดิมที่ดัดทรง L โดยจะตัดให้ก้นของใบกระทุ้งเป็นทรงที่เหมือนกับต้นสน เพื่อล็อคไม่ให้ใบกระทุ้งหลุดออกจากแบบได้ง่าย และ ไม่กินพื้นที่บนแบบกระทุ้ง จึงทำให้สามารถแทรกตัวลงไปตามบริเวณซอกเล็กๆได้ดีมากยิ่งขึ้น

ใบกระทุ้งของ CITO รับประกันความตรง ไม่คดงอ และ ช่วยลดระยะเวลาในการเตรียมทำแบบกระทุ้งได้มากกว่าการเตรียมใบกระทุ้งด้วยตนเอง

DescriptionDimensions จำนวนบรรจุ
ใบกระทุ้งไม่มีเขี้ยวความหนา 3 pt, สูง 50.0 มม., ยาว 4 มม.500 ชิ้น
ใบกระทุ้งไม่มีเขี้ยวความหนา 3 pt, สูง 50.0 มม., ยาว 6 มม.500 ชิ้น
ใบกระทุ้งไม่มีเขี้ยวความหนา 3 pt, สูง 50.0 มม., ยาว 8 มม.500 ชิ้น
ใบกระทุ้งไม่มีเขี้ยวความหนา 3 pt, สูง 50.0 มม., ยาว 10 มม.500 ชิ้น
ใบกระทุ้งไม่มีเขี้ยวความหนา 3 pt, สูง 50.0 มม., ยาว 12 มม.500 ชิ้น
ใบกระทุ้งไม่มีเขี้ยวความหนา 3 pt, สูง 50.0 มม., ยาว 15 มม.500 ชิ้น
ใบกระทุ้งไม่มีเขี้ยวความหนา 3 pt, สูง 50.0 มม., ยาว 20 มม.300 ชิ้น
ใบกระทุ้งไม่มีเขี้ยวความหนา 3 pt, สูง 50.0 มม., ยาว 30 มม.200 ชิ้น
ใบกระทุ้งไม่มีเขี้ยวความหนา 3 pt, สูง 50.0 มม., ยาว 50 มม.200 ชิ้น
ใบกระทุ้งไม่มีเขี้ยวความหนา 3 pt, สูง 50.0 มม., ยาว 70 มม.100 ชิ้น

สนใจสินค้านี้ กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

สนใจสินค้านี้ กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ