CITO DYNAMIC

ร่องสำเร็จ ซีโต้ รุ่น Dynamic

ร่องสำเร็จ ซีโต้ รุ่น DYNAMIC

ร่องสำเร็จระดับกลางที่พัฒนาต่อยอดมาจากรุ่น CITO Standard ดั้งเดิม โดยเป็นร่องสำเร็จฐานฟิล์ม ซึ่งจะมีไหล่ของร่องเส้นเป็นวัสดุที่ทาง CITO คิดค้นและวิจัยเองที่มีชื่อว่า CITOTHAN (ซีโต้แธน) ซึ่งมีลักษณะเป็นไหล่แข็ง และ ปาดไหล่ของเส้นให้ลาดเอียงกว่ารุ่น Standard ดั้งเดิม ทำให้การยึดเกาะบนหน้าปั๊มแน่นหนากว่ารุ่นก่อน โดยมาพร้อมกับแถบกาวที่มี fingerlift ซึ่งเป็นแถบกาวที่มีปีกยื่นออกมาจากฐานเล็กน้อยเพื่อให้สามารถลอกเทปกาวเพื่อติดตั้งได้สะดวก

คุณสมบัติที่สำคัญ ของร่องสำเร็จ ซีโต้ รุ่น DYNAMIC

  • ไหล่ของร่องสำเร็จผลิตเป็นวัสดุชิ้นเดียวไม่หลุดร่อนเหมือนไหล่กระดาษแบบเดิม
  • เหมาะสำหรับงานปั๊มในระดับยอดปั๊มกลางๆ หรือ ไม่เกิน 100,000 ครั้ง**
  • หน้ากว้างของไหล่ที่ผลิตมี 10 มม., 12 มม. และ 15 มม. โดยขึ้นอยู่กับความกว้างของร่องสำเร็จ ถ้ายิ่งกว้างมากหน้ากว้างของเส้นก็จะยิ่งกว้างขึ้น

 
** อายุการใช้งานขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆในการทำงานด้วย เช่น การตั้งเครื่องหนัก หรือ ใช้เส้นพับที่ไม่เหมาะสมต่อชิ้นงาน อาจจะทำให้น้ำหนักที่กระแทกลงบนร่องเส้นหนักกว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งอาจจะทำให้อายุการใช้งานของร่องเส้นสั้นลงได้ กรณีมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามทางบริษัท เพื่อรับคำแนะนำที่ถูกต้อง เพื่อช่วยยืดอายุของร่องเส้นพับได้

รุ่นของร่องสำเร็จ CITO DYNAMIC

CITO DYNAMIC

ร่องสำเร็จชนิดเส้นผลิตจากวัสดุที่ CITOTHAN ที่ทาง CITO คิดค้นขึ้นมาเอง

CITO DYNAMIC CMR

ร่องสำเร็จชนิดม้วนเช่นเดียวกับแบบเส้น ไม่เสียเศษ

สนใจสินค้านี้ กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ