CITO ULTIMATE CC

ร่องสำเร็จ ซีโต้ รุ่น ULTIMATE CC

CITO ULTIMATE CC

ร่องสำเร็จ ซีโต้ รุ่น ULTIMATE CC

ร่องสำเร็จ ซีโต้ รุ่น ULTIMATE CC

สำหรับแนวเส้นพับคู่ที่ชิดกันมากๆ สามารถติดสองเส้นชิดกันได้

Play Video

สำหรับแนวเส้นพับคู่ที่ชิดกันมากๆ
สามารถติดสองเส้นชิดกันได้

Play Video

รายละเอียด CITO ULTIMATE CC

สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)
0.3 × 1.00.4 × 1.00.5 × 1.0
0.3 × 1.10.4 × 1.10.5 × 1.1
0.3 × 1.20.4 × 1.20.5 × 1.20.6 × 1.2
0.3 × 1.30.4 × 1.30.5 × 1.30.6 × 1.3
0.4 × 1.40.5 × 1.4
0.3 × 1.5 0.4 × 1.5 0.5 × 1.5 0.6 × 1.5 0.7 × 1.5
0.6 × 1.6
0.4 × 1.70.5 × 1.70.6 × 1.70.7 × 1.7
0.4 × 1.90.5 × 1.90.6 × 1.90.7 × 1.90.8 × 1.9
0.5 × 2.10.6 × 2.10.7 × 2.10.8 × 2.1
0.3 × 2.30.6 × 2.30.7 × 2.30.8 × 2.31.0 × 2.3
0.5 × 2.70.6 × 2.70.7 × 2.70.8 × 2.71.0 × 2.7
0.7 × 3.00.8 × 3.01.0 × 3.0
0.7 × 4.00.8 × 4.0

จำนวนบรรจุ : ยาวเส้นละ 70 ซม. 1 กล่องบรรจุ 50 เส้น หรือ 70 ซม. X 50 เส้น = 35 เมตร / กล่อง
ขนาดตามตารางเป็นขนาดที่ทางผู้ผลิต ผลิตอยู่แล้ว ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับที่ทางวินวันจำหน่าย สามารถสอบถามได้เพิ่มเติม 

ขนาดที่ผลิตของ CITO ULTIMATE CC

จำนวนบรรจุ : ยาวเส้นละ 70 ซม. 1 กล่องบรรจุ 50 เส้น
หรือ 70 ซม. X 50 เส้น = 35 เมตร / กล่อง
ขนาดตามตารางเป็นขนาดที่ทางผู้ผลิต ผลิตอยู่แล้ว ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับที่ทางวินวันจำหน่าย สามารถสอบถามได้เพิ่มเติม 

มั่นใจได้ในคุณภาพ เพราะเราเป็นร่องสำเร็จดเจ้าแรก ที่มีใบรับรองนี้จากสถาบัน ISEGA

ร่องสำเร็จ CITO Ultimate ใบรับรองจากสถาบัน ISEGA ว่าด้วยความปลอดภัยต่อบรรจุภัณฑ์อาหาร ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าร่องสำเร็จของเราจะไม่ทำให้เกิดการปนเปื้อนต่อบรรจุภัณฑ์ของลูกค้าของคุณอย่างแน่นอน โดย CITO Ultimate นี้เป็นร่องสำเร็จเจ้าแรกที่มีใบรับรองนี้จากสถาบัน ISEGA”

ได้มาตรฐานรับรองจาก สมาคมผลิตภัณฑ์ที่สัมผัสอาหารจาก EU (EC No. 1935/2004 Art.3 และ 17)

มั่นใจได้ในคุณภาพ
เพราะเราเป็นร่องสำเร็จเจ้าแรก
ที่มีใบรับรองนี้จากสถาบัน ISEGA

ร่องสำเร็จ CITO Ultimate ใบรับรองจากสถาบัน ISEGA ว่าด้วยความปลอดภัยต่อบรรจุภัณฑ์อาหาร ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าร่องสำเร็จของเราจะไม่ทำให้เกิดการปนเปื้อนต่อบรรจุภัณฑ์ของลูกค้าของคุณอย่างแน่นอน โดย CITO Ultimate นี้เป็นร่องสำเร็จเจ้าแรกที่มีใบรับรองนี้จากสถาบัน ISEGA”

ได้มาตรฐานรับรองจาก สมาคมผลิตภัณฑ์ที่สัมผัสอาหารจาก EU (EC No. 1935/2004 Art.3 และ 17)

สนใจสินค้านี้ กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

สนใจสินค้านี้ กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ