CITO ULTIMATE CMR

ร่องสำเร็จ ซีโต้
รุ่น ULTIMATE CMR

ร่องสำเร็จ ซีโต้ รุ่น ULTIMATE CMR

ซีโต้ อัลติเมท ซีเอ็มอาร์ เป็นร่องสำเร็จชนิดม้วน ช่วยลดเศษจากการตัดเหลือใช้จากเส้น

Play Video

CITO ULTIMATE CMR Production range :

สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)
0.3 × 0.80.4 × 1.00.5 × 1.30.6 × 1.70.8 × 2.10.8 × 2.71.0 × 3.01.0 × 4.01.2 × 4.0
0.3 × 1.00.4 × 1.20.5 × 1.50.6 × 1.90.8 × 2.30.8 × 3.21.0 × 5.0
0.3 × 1.20.4 × 1.30.6 × 2.10.8 × 2.50.8 × 3.5
0.3 × 1.30.4 × 1.50.6 × 2.3
0.6 × 2.5
0.6 × 2.7
0.6 × 3.0
- 37 m -- 37 m -- 35 m -- 35 m -- 30 m -- 28 m -- 28 m -- 25 m -- 25 m -

คำนวณขนาดร่องสำเร็จ

ถาดใส่ร่องสำเร็จชนิดม้วน

ถาดใส่ร่องสำเร็จชนิดม้วน สำหรับร่องสำเร็จซีโต้

– ไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บและเลือกขนาดได้ง่าย
– โครงสร้างมั่นคงแข็งแรงรองรับร่องสำเร็จได้ 4 ขนาดต่อชิ้น
– ถอดและเปลี่ยนขนาดของเส้นได้ง่าย

ถาดใส่ร่องสำเร็จชนิดม้วน ใช้ได้กับร่องสำเร็จ 3 รุ่น ดังนี้

– CITO ULTIMATE CMR
– CITO DYNAMIC CMR
CITO BASICplus CMR

มั่นใจได้ในคุณภาพ เพราะเราเป็นร่องสำเร็จเจ้าแรก ที่มีใบรับรองจากสถาบัน ISEGA

ได้รับการรับรองว่า “ปลอดภัยต่อการผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่อาหาร” โดยสอดคล้องกับมาตรฐานของสหภาพยุโรป ในส่วนที่ 3 และ 17 ของ ข้อบังคับ EC No. 1935/2004 สำหรับผลิตภัณฑ์ที่สัมผัสอาหาร

สนใจสินค้านี้ กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ