ร่องสำเร็จ :: CITO ULTIMATE

CITO ULTIMATE

ร่องสำเร็จ ซีโต้ รุ่น Ultimate

ร่องสำเร็จ ซีโต้ รุ่น Ultimate

ร่องสำเร็จคุณภาพสูง ไหล่ยืดหยุ่นสำหรับดูดซับแรงกระแทก ทำให้ได้คุณภาพของรอยพับที่เหมือนกันตั้งแต่ต้นจนจบงาน นอกจากนี้แล้วไหล่ยังมีความลาดเอียงสูงมาก (SG) ซึ่งเมื่อรวมกับความยืดหยุ่นของไหล่นี้ยังช่วยในการสปริงตัวที่ดีขึ้นของชิ้นงาน ทำให้สามารถวิ่งงานได้เร็วขึ้น ช่วยลดปัญหาในการเปลี่ยนเส้นใหม่บ่อยๆ ซึ่งทำให้การใช้ร่องสำเร็จในรุ่นนี้จะได้ประสิทธิภาพในการผลิตงานไดคัทที่สูงที่สุด

ขนาดที่ผลิตของ CITO ULTIMATE

  • ความกว้างของไหล่ 12 มม.
  • ความกว้างของไหล่ 15 มม.
  • ความกว้างของไหล่ 6 มม.
  • สำหรับเส้นพับหนา 4-6Pts. (1.42 – 2.10 มม.)
  • สำหรับเส้นพับหนา 8Pts. (2.84 – 3.00 มม.)
สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)
0.2 × 0.60.3 × 0.60.4 × 0.6
0.2 × 0.70.3 × 0.70.4 × 0.70.5 × 0.7
0.2 × 0.80.3 × 0.80.4 × 0.80.5 × 0.80.6 × 0.8
0.2 × 1.00.3 × 1.00.4 × 1.00.5 × 1.00.6 × 1.0
0.2 × 1.10.3 × 1.10.4 × 1.10.5 × 1.10.6 × 1.1
0.2 × 1.20.3 × 1.20.4 × 1.20.5 × 1.20.6 × 1.2
0.2 × 1.30.3 × 1.30.4 × 1.30.5 × 1.30.6 × 1.30.7 × 1.3
0.3 × 1.40.4 × 1.40.5 × 1.40.6 × 1.4
0.3 × 1.50.4 × 1.50.5 × 1.50.7 × 1.50.7 × 1.5
0.3 × 1.60.4 × 1.60.5 × 1.60.6 × 1.60.7 × 1.6
0.3 × 1.70.4 × 1.70.5 × 1.70.6 × 1.70.7 × 1.70.8 × 1.7
0.3 × 1.90.4 × 1.90.5 × 1.90.6 × 1.90.7 × 1.90.8 × 1.9
สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)
0.5 × 2.10.6 × 2.10.7 × 2.10.8 × 2.1
0.5 × 2.30.6 × 2.30.7 × 2.30.8 × 2.31.0 × 2.3
0.5 × 2.50.6 × 2.50.7 × 2.50.8 × 2.51.0 × 2.5
0.5 × 2.70.6 × 2.70.7 × 2.70.8 × 2.71.0 × 2.7

จำนวนบรรจุ : ยาวเส้นละ 70 ซม. 1 กล่องบรรจุ 50 เส้น หรือ 70 ซม. X 50 เส้น = 35 เมตร / กล่อง
ขนาดตามตารางเป็นขนาดที่ทางผู้ผลิต ผลิตอยู่แล้ว ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับที่ทางวินวันจำหน่ายสามารถสอบถามได้เพิ่มเติม

ความกว้างของไหล่ในลักษณะนี้จะกว้างกว่าปกติ โดยไหล่จะยาวด้านละ 6 มม. ซึ่งสองข้างรวมกันแล้วจะได้ความยาวของไหล่ทั้งหมด 12 มม. ซึ่งเมื่อรวมกับความกว้างของร่องแล้วจะทำให้ร่องสำเร็จในรุ่นนี้มีความกว้างมากกว่าขนาดมาตรฐานเพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะบนหน้าปั๊ม (เช่น ขนาด 0.4×1.3 ร่องกว้าง 1.3 มม. เมื่อรวมกับไหล่ทั้งสองด้าน 6+6 มม. แล้วจะมีความกว้างของเส้นเพิ่มเป็น 13.3 มม. ซึ่งจะกว้างกว่าขนาดที่ผลิตมาตรฐาน 12 มม.

สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)
0.6 × 3.00.7 × 3.00.8 × 3.01.0 × 3.01.2 x 3.0
0.6 × 3.20.7 × 3.20.8 × 3.21.0 × 3.21.2 × 3.2
0.6 × 3.50.7 × 3.50.8 × 3.51.0 × 3.51.2 × 3.5
0.6 × 4.00.7 × 4.00.8 × 4.01.0 × 4.01.2 × 4.01.5 × 4.0*
0.6 × 4.50.7 × 4.50.8 × 4.51.0 × 4.51.2 × 4.5
0.6 × 5.00.7 × 5.00.8 × 5.01.0 × 5.01.2 × 5.01.5 × 5.0*1.7 × 5.0*
0.6 × 6.00.7 × 6.00.8 × 6.01.0 × 6.01.5 × 6.0*1.5 × 6.0* 1.7 × 6.0*
0.8 × 7.01.0 × 7.01.2 × 7.0

ตัวคีบสามารถระบุให้เป็นสำหรับเส้นพับ 4, 6 หรือ 8pts. ได้เพื่อการคีบเส้นบนแบบไดคัทได้ดียิ่งขึ้น

สำหรับเส้นพับหนา 4-6Pts. (1.42 – 2.10 มม.)
0.6 × 3.0/20.7 × 3.0/20.8 × 3.0/21.0 × 3.0/2
0.6 × 3.2/20.7 × 3.2/20.8 × 3.2/21.0 × 3.2/2
0.6 × 3.5/20.7 × 3.5/20.8 × 3.5/21.0 × 3.5/2
0.6 × 4.0/20.7 × 4.0/20.8 × 4.0/21.0 × 4.0/21.2 × 4.0/2
1.0 × 5.0/2

ตัวคีบสามารถระบุให้เป็นสำหรับเส้นพับ 4, 6 หรือ 8pts. ได้เพื่อการคีบเส้นบนแบบไดคัทได้ดียิ่งขึ้น

สำหรับเส้นพับหนา 8Pts. (2.84 – 3.00 มม.)
0.6 × 4.0/30.8 × 4.0/30.8 × 4.0/3
0.6 × 5.0/30.8 × 5.0/31.0 × 5.0/31.2 × 5.0/31.5 × 5.0/3*
0.6 × 6.0/30.8 × 6.0/31.0 × 6.0/31.2 × 6.0/31.5 × 6.0/3*
0.6 × 7.0/30.8 × 7.0/31.0 × 7.0/3
0.8 × 8.0/31.0 × 8.0/3

** ตัวคีบอาจจะไม่เหมือนตัวคีบปกติ
จำนวนบรรจุ : ยาวเส้นละ 70 ซม. 1 กล่องบรรจุ 50 เส้น หรือ 70 ซม. X 50 เส้น = 35 เมตร / กล่อง
ขนาดตามตารางเป็นขนาดที่ทางผู้ผลิต ผลิตอยู่แล้ว ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับที่ทางวินวันจำหน่ายสามารถสอบถามได้เพิ่มเติม

คำนวณขนาดร่องสำเร็จ

มั่นใจได้ในคุณภาพ เพราะเราเป็นร่องสำเร็จดเจ้าแรก ที่มีใบรับรองนี้จากสถาบัน ISEGA

ร่องสำเร็จ CITO Ultimate ใบรับรองจากสถาบัน ISEGA ว่าด้วยความปลอดภัยต่อบรรจุภัณฑ์อาหาร ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าร่องสำเร็จของเราจะไม่ทำให้เกิดการปนเปื้อนต่อบรรจุภัณฑ์ของลูกค้าของคุณอย่างแน่นอน โดย CITO Ultimate นี้เป็นร่องสำเร็จเจ้าแรกที่มีใบรับรองนี้จากสถาบัน ISEGA”

ได้มาตรฐานรับรองจาก สมาคมผลิตภัณฑ์ที่สัมผัสอาหารจาก EU (EC No. 1935/2004 Art.3 และ 17)

สนใจสินค้านี้ กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ