CITO ULTIMATE IK

ร่องสำเร็จ ซีโต้ รุ่น ULTIMATE IK

CITO ULTIMATE IK

ร่องสำเร็จ ซีโต้ รุ่น ULTIMATE IK

ร่องสำเร็จ ซีโต้ รุ่น ULTIMATE IK

ร่องสำเร็จสำหรับบรรจุภัณฑ์ลูกฟูกประกบพรีเมียม โดยมีการลบเหลี่ยมของร่องออกเล็กน้อยเพื่อป้องการรอยแตกข้างรอยพับโดยเฉพาะเมื่อเกิดกับงานพิมพ์ประกบลูกฟูก

Play Video

ร่องสำเร็จสำหรับบรรจุภัณฑ์ลูกฟูกประกบพรีเมียม โดยมีการลบเหลี่ยมของร่องออกเล็กน้อยเพื่อป้องการรอยแตกข้างรอยพับโดยเฉพาะเมื่อเกิดกับงานพิมพ์ประกบลูกฟูก

Play Video

ขนาดที่ผลิตของ ร่องสำเร็จ ซีโต้ รุ่น ULTIMATE IK

  • ความกว้างของไหล่ 15 มม.
  • ความกว้างของไหล่ 6+6 มม. + ความกว้างของร่อง (ขนาดพิเศษ)
สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)
0.5 × 2.10.6 × 2.1
0.5 × 2.30.6 × 2.30.7 × 2.30.8 × 2.3
0.6 × 2.50.7 × 2.50.8 × 2.5
0.5 × 2.70.6 × 2.70.7 × 2.70.8 × 2.71.0 × 2.7
สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)
0.5 × 2.10.6 × 2.1
0.5 × 2.30.6 × 2.30.7 × 2.30.8 × 2.3
0.6 × 2.50.7 × 2.50.8 × 2.5
0.5 × 2.70.6 × 2.70.7 × 2.70.8 × 2.71.0 × 2.7

จำนวนบรรจุ : ยาวเส้นละ 70 ซม. 1 กล่องบรรจุ 50 เส้น
หรือ 70 ซม. X 50 เส้น = 35 เมตร / กล่อง
ขนาดตามตารางเป็นขนาดที่ทางผู้ผลิต ผลิตอยู่แล้ว ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับที่ทางวินวันจำหน่ายสามารถสอบถามได้เพิ่มเติม

ความกว้างของไหล่ในลักษณะนี้จะกว้างกว่าปกติ โดยไหล่จะยาวด้านละ 6 มม. ซึ่งสองข้างรวมกันแล้วจะได้ความยาวของไหล่ทั้งหมด 12 มม. ซึ่งเมื่อรวมกับความกว้างของร่องแล้วจะทำให้ร่องสำเร็จในรุ่นนี้มีความกว้างมากกว่าขนาดมาตรฐานเพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะบนหน้าปั๊ม (เช่น ขนาด 0.4×1.3 ร่องกว้าง 1.3 มม. เมื่อรวมกับไหล่ทั้งสองด้าน 6+6 มม. แล้วจะมีความกว้างของเส้นเพิ่มเป็น 13.3 มม. ซึ่งจะกว้างกว่าขนาดที่ผลิตมาตรฐาน 12 มม. ตามตารางผลิตด้านบน)

สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)
0.5 × 3.00.6 × 3.00.7 × 3.00.8 × 3.01.0 × 3.0
0.6 × 3.20.8 × 3.21.0 × 3.2
0.5 × 3.50.6 × 3.50.8 × 3.51.0 × 3.5
0.6 × 4.00.7 × 4.0 0.8 × 4.0 1.0 × 4.0 1.2 × 4.0
1.0 × 4.5
0.8 × 5.01.0 × 5.01.2 × 5.0
0.8 × 6.01.0 × 6.0
1.0 × 7.0

ตัวคีบสามารถระบุให้เป็นสำหรับเส้นพับ 4, 6 หรือ 8pts. ได้เพื่อการคีบเส้นบนแบบไดคัทได้ดียิ่งขึ้น

ขนาดที่ผลิตของ ULTIMATE IK

  • ความกว้างของไหล่ 15 มม.
  • ความกว้างของไหล่ 6+6 มม. + ความกว้างของร่อง (ขนาดพิเศษ)
สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)
0.5 × 2.10.6 × 2.1
0.5 × 2.30.6 × 2.30.7 × 2.30.8 × 2.3
0.6 × 2.50.7 × 2.50.8 × 2.5
0.5 × 2.70.6 × 2.70.7 × 2.70.8 × 2.71.0 × 2.7
สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)
0.5 × 2.10.6 × 2.1
0.5 × 2.30.6 × 2.30.7 × 2.30.8 × 2.3
0.6 × 2.50.7 × 2.50.8 × 2.5
0.5 × 2.70.6 × 2.70.7 × 2.70.8 × 2.71.0 × 2.7

จำนวนบรรจุ : ยาวเส้นละ 70 ซม. 1 กล่องบรรจุ 50 เส้น
หรือ 70 ซม. X 50 เส้น = 35 เมตร / กล่อง
ขนาดตามตารางเป็นขนาดที่ทางผู้ผลิต ผลิตอยู่แล้ว ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับที่ทางวินวันจำหน่ายสามารถสอบถามได้เพิ่มเติม

ความกว้างของไหล่ในลักษณะนี้จะกว้างกว่าปกติ โดยไหล่จะยาวด้านละ 6 มม. ซึ่งสองข้างรวมกันแล้วจะได้ความยาวของไหล่ทั้งหมด 12 มม. ซึ่งเมื่อรวมกับความกว้างของร่องแล้วจะทำให้ร่องสำเร็จในรุ่นนี้มีความกว้างมากกว่าขนาดมาตรฐานเพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะบนหน้าปั๊ม (เช่น ขนาด 0.4×1.3 ร่องกว้าง 1.3 มม. เมื่อรวมกับไหล่ทั้งสองด้าน 6+6 มม. แล้วจะมีความกว้างของเส้นเพิ่มเป็น 13.3 มม. ซึ่งจะกว้างกว่าขนาดที่ผลิตมาตรฐาน 12 มม. ตามตารางผลิตด้านบน)

สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)
0.5 × 3.00.6 × 3.00.7 × 3.00.8 × 3.01.0 × 3.0
0.6 × 3.20.8 × 3.21.0 × 3.2
0.5 × 3.50.6 × 3.50.8 × 3.51.0 × 3.5
0.6 × 4.00.7 × 4.0 0.8 × 4.0 1.0 × 4.0 1.2 × 4.0
1.0 × 4.5
0.8 × 5.01.0 × 5.01.2 × 5.0
0.8 × 6.01.0 × 6.0
1.0 × 7.0

ตัวคีบสามารถระบุให้เป็นสำหรับเส้นพับ 4, 6 หรือ 8pts. ได้เพื่อการคีบเส้นบนแบบไดคัทได้ดียิ่งขึ้น

มั่นใจได้ในคุณภาพ เพราะเราเป็นร่องสำเร็จดเจ้าแรก ที่มีใบรับรองนี้จากสถาบัน ISEGA

ร่องสำเร็จ CITO Ultimate ใบรับรองจากสถาบัน ISEGA ว่าด้วยความปลอดภัยต่อบรรจุภัณฑ์อาหาร ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าร่องสำเร็จของเราจะไม่ทำให้เกิดการปนเปื้อนต่อบรรจุภัณฑ์ของลูกค้าของคุณอย่างแน่นอน โดย CITO Ultimate นี้เป็นร่องสำเร็จเจ้าแรกที่มีใบรับรองนี้จากสถาบัน ISEGA”

ได้มาตรฐานรับรองจาก สมาคมผลิตภัณฑ์ที่สัมผัสอาหารจาก EU (EC No. 1935/2004 Art.3 และ 17)

สนใจสินค้านี้ กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ