CITO ULTIMATE RS

ร่องสำเร็จ ซีโต้ รุ่น ULTIMATE RS

CITO ULTIMATE RS

ร่องสำเร็จ ซีโต้ รุ่น ULTIMATE RS

ร่องสำเร็จ ซีโต้ รุ่น ULTIMATE RS

ใช้ในกรณีที่เป็นกล่องที่เล็กมากๆ, มีรอยพับชิดกัน หรือ ใช้ข้างแนวที่มีการวางมีดปรุปะกาว ซึ่งมีพื้นที่ในการติดเส้นน้อย โดยไม่จำเป็นต้องกรีดเส้นออก

Play Video

ใช้ในกรณีที่เป็นกล่องที่เล็กมากๆ, มีรอยพับชิดกัน หรือ ใช้ข้างแนวที่มีการวางมีดปรุปะกาว ซึ่งมีพื้นที่ในการติดเส้นน้อย โดยไม่จำเป็นต้องกรีดเส้นออก

Play Video

ขนาดที่ผลิตของ CITO ULTIMATE CS

สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)สูง  x กว้าง (มม.)
0,3 × 0,80,4 × 0,80,5 × 0,80,6 × 0,8
0,3 × 1,00,4 × 1,00,5 × 1,00,6 × 1,0
0,4 × 1,10,5 × 1,1
0,3 × 1,20,4 × 1,20,5 × 1,2
0,3 × 1,30,4 × 1,30,5 × 1,30,6 × 1,3
0,3 × 1,40,4 × 1,40,5 × 1,40,6 × 1,4
0,3 × 1,50,4 × 1,50,5 × 1,50,6 × 1,50,7 × 1,5
0,4 × 1,6
0,4 × 1,70,5 × 1,70,6 × 1,70,7 × 1,7
0,4 × 1,90,5 × 1,90,6 × 1,90,7 × 1,9
0,6 × 2,10,7 × 2,1
0,7 × 2,30,8 × 2,3
0,7 × 2,5
0,6 × 2,70,7 × 2,70,8 × 2,7

จำนวนบรรจุ : ยาวเส้นละ 70 ซม. 1 กล่องบรรจุ 50 เส้น หรือ 70 ซม. X 50 เส้น = 35 เมตร / กล่อง
ขนาดตามตารางเป็นขนาดที่ทางผู้ผลิต ผลิตอยู่แล้ว ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับที่ทางวินวันจำหน่าย สามารถสอบถามได้เพิ่มเติม 

ขนาดที่ผลิตของ CITO ULTIMATE CS

จำนวนบรรจุ : ยาวเส้นละ 70 ซม. 1 กล่องบรรจุ 50 เส้น หรือ 70 ซม. X 50 เส้น = 35 เมตร / กล่อง
ขนาดตามตารางเป็นขนาดที่ทางผู้ผลิต ผลิตอยู่แล้ว ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับที่ทางวินวันจำหน่าย สามารถสอบถามได้เพิ่มเติม 

มั่นใจได้ในคุณภาพ เพราะเราเป็นร่องสำเร็จดเจ้าแรก ที่มีใบรับรองนี้จากสถาบัน ISEGA

ร่องสำเร็จ CITO Ultimate ใบรับรองจากสถาบัน ISEGA ว่าด้วยความปลอดภัยต่อบรรจุภัณฑ์อาหาร ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าร่องสำเร็จของเราจะไม่ทำให้เกิดการปนเปื้อนต่อบรรจุภัณฑ์ของลูกค้าของคุณอย่างแน่นอน โดย CITO Ultimate นี้เป็นร่องสำเร็จเจ้าแรกที่มีใบรับรองนี้จากสถาบัน ISEGA”

ได้มาตรฐานรับรองจาก สมาคมผลิตภัณฑ์ที่สัมผัสอาหารจาก EU (EC No. 1935/2004 Art.3 และ 17)

มั่นใจได้ในคุณภาพ
เพราะเราเป็นร่องสำเร็จเจ้าแรก
ที่มีใบรับรองนี้จากสถาบัน ISEGA

ร่องสำเร็จ CITO Ultimate ใบรับรองจากสถาบัน ISEGA ว่าด้วยความปลอดภัยต่อบรรจุภัณฑ์อาหาร ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าร่องสำเร็จของเราจะไม่ทำให้เกิดการปนเปื้อนต่อบรรจุภัณฑ์ของลูกค้าของคุณอย่างแน่นอน โดย CITO Ultimate นี้เป็นร่องสำเร็จเจ้าแรกที่มีใบรับรองนี้จากสถาบัน ISEGA”

ได้มาตรฐานรับรองจาก สมาคมผลิตภัณฑ์ที่สัมผัสอาหารจาก EU (EC No. 1935/2004 Art.3 และ 17)

สนใจสินค้านี้ กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

สนใจสินค้านี้ กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ