เครื่องมือวัดคุณภาพแบบไดคัท

CITO CounterControl

เครื่องมือวัดคุณภาพแบบไดคัท

CITO CounterControl

เครื่องมือวัดคุณภาพแบบไดคัท CITO CounterControl

CITO CounterControl คือเครื่องมือสำหรับการวัดการเซาะร่องทำรอยพับบนแผ่น Pertinax หรือ การทำเพลทเซาะร่อง (Milling Plate) หรือที่เรียกรวมๆกันว่า counter die ช่วยควบคุมให้ร่องที่เซาะอยู่ในมาตรฐาน ก่อนที่จะถูกส่งไปให้ลูกค้าใช้งาน โดยเครื่องมือตัวนี้ยังสามารถใช้ตรวจสอบร่อง counter die ได้ว่าหมดอายุการใช้งานไปแล้วหรือยังสำหรับโรงงานบรรจุภัณฑ์เพื่อป้องกันงานไดคัทที่รอยพับไม่ได้คุณภาพ 

คุณสมบัติที่สำคัญต่างๆของ CITO CounterControl

 • วัดความลึกและความกว้างของร่อง
 • คำนวณความโค้งของรอยพับและองศาที่ได้จากร่องเซาะ
 • สามารถออก COA รับรองการผลิตในแต่ละล้อทได้ (ในรูปแบบ PDF)
 • ความคลาดเคลื่อนในการวัด ±003 มม.
 • ความกว้างของร่องเซาะที่วัดได้ 0.01 ถึง 8 มม.
 • ความลึกของร่องเซาะที่วัดได้ 0.001 ถึง 3 มม.

CITO CounterControl
คือเครื่องมือสำหรับการวัดการเซาะร่องทำรอยพับบนแผ่น Pertinax หรือ การทำเพลทเซาะร่อง (Milling Plate)
หรือที่เรียกรวมๆกันว่า counter die
ช่วยควบคุมให้ร่องที่เซาะอยู่ในมาตรฐาน
ก่อนที่จะถูกส่งไปให้ลูกค้าใช้งาน

โดยเครื่องมือตัวนี้ยังสามารถใช้ตรวจสอบร่อง counter die ได้
ว่าหมดอายุการใช้งานไปแล้วหรือยัง. สำหรับโรงงานบรรจุภัณฑ์เพื่อป้องกันงานไดคัท ที่รอยพับไม่ได้คุณภาพ 

คุณสมบัติที่สำคัญต่างๆของ CITO CounterControl

 • วัดความลึกและความกว้างของร่อง
 • คำนวณความโค้งของรอยพับและองศาที่ได้จากร่องเซาะ
 • สามารถออก COA รับรองการผลิตในแต่ละล้อทได้
  (ในรูปแบบ PDF)
 • ความคลาดเคลื่อนในการวัด ±003 มม.
 • ความกว้างของร่องเซาะที่วัดได้ 0.01 ถึง 8 มม.
 • ความลึกของร่องเซาะที่วัดได้ 0.001 ถึง 3 มม.

สนใจสินค้านี้ กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

สนใจสินค้านี้ กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ