เครื่องมือ
ทำแบบไดคัท

เครื่องมือทำแบบไดคัท

อุปกรณ์สําหรับทําแบบไดคัท

เครื่องตัดปากนก : สําหรับตัดมีดและทําปากนก

ตัดและทําปากนกมีดสูงสุดได้ที่ 32 มม. มีตัวตั้งระยะสําหรับการตัดงานซ้ําๆกัน

เครื่องบากตัวยู : สําหรับเชาะมีดเพื่อยึดลงบนไม้ไดคัท

สามารถปรับระดับความลึกของการบากมีดได้

เครื่องดัดมีดไดคัท :เพื่อดัดมีดให้ได้รูปทรงตามที่ต้องการ

ดัดมีดได้สูงสุดที่ 32 มม. ชุดหัวด้ด ตัวเมีย 15 ตัว และ ตัวผู้ 20 ตัว

เครื่องดึงมีด : สําหรับถอดมีดออกจากแบบไดคัท โดยไม่ทําให้ไม้เสียหาย

ความหนามีดไดคัทสูงสุดที่ดัดได้: 4 Pts. (1.42 มม.)
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) : 30 x 100 x 410 มม.
น้ําหนัก : 1.6 กิโลกรัม

อุปกรณ์สําหรับทําแบบไดคัท

เครื่องตัดปากนก

สําหรับตัดมีดและทําปากนก

ตัดและทําปากนกมีดสูงสุดได้ที่ 32 มม.
มีตัวตั้งระยะสําหรับการตัดงานซ้ําๆกัน

เครื่องบากตัวยู

สําหรับเชาะมีดเพื่อยึดลงบนไม้ไดคัท

สามารถปรับระดับความลึกของการบากมีดได้

เครื่องดัดมีดไดคัท

เพื่อดัดมีดให้ได้รูปทรงตามที่ต้องการ

ดัดมีดได้สูงสุดที่ 32 มม.
ชุดหัวด้ด ตัวเมีย 15 ตัว และ ตัวผู้ 20 ตัว

เครื่องดึงมีด

สําหรับถอดมีดออกจากแบบไดคัท
โดยไม่ทําให้ไม้เสียหาย

ความหนามีดไดคัทสูงสุดที่ดัดได้: 4 Pts. (1.42 มม.)
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) : 30 x 100 x 410 มม.
น้ําหนัก : 1.6 กิโลกรัม

สนใจสินค้านี้ กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

สนใจสินค้านี้ กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ