เครื่องมือ
เตรียมแบบไดคัท

เครื่องมือเตรียมแบบไดคัท

อุปกรณ์สําหรับเตรียมแบบไดคัท

เครื่องเจียรติ่ง : ใช้เพื่อบากคมมีด ติ่งจากการเจียรจะแข็งแรงกว่าติ่งจากการตอก
ทําให้ลดจํานวนติ่งได้

ตัดและทําปากนกมีดสูงสุดได้ที่ 32 มม. มีตัวตั้งระยะสําหรับการตัดงานซ้ําๆกัน

สเปคทั่วไปความเร็วมอเตอร์สูงสุด 35,000 รอบ / นาที
ความหนาของมีดไดคัทที่เจียรได้สูงสุด 3.0 มม.
ขนาดของหินเจียร: เส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มม
สเปคเครื่องแบบกระจกนิรภัย >> น้ําหนัก 1.25 กิโลกรัม มีกระจกครอบ
แบบมีที่กดยาง >> น้ําหนัก 1.45 กิโลกรัม ไม่เจียรโดนยาง (เฉพาะกับยางอ่อนเท่านั้น)

เครื่องตัดร่องสําเร็จแบบตั้งโต๊ะ : ใช้เพื่อตัดร่องสําเร็จทํารอยพับให้ได้ความยาวเท่าๆกัน

ตัดได้สั้นที่สุด : 20 มม.
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) : 100 x 730 x 290 มม.
น้ําหนัก : 9.5 กิโลกรัม

กรรไกรตัดยางและร่องสําเร็จ : ใช้เพื่อตัดยางและร่องสําเร็จให้เป็นมุม 45 องศา

มีเส้นตั้งองศาการตัด มีตัวล็อคคมมีดป้องกันอันตราย

อุปกรณ์สําหรับเตรียมแบบไดคัท

เครื่องเจียรติ่ง

ใช้เพื่อบากคมมีด ติ่งจากการเจียร
จะแข็งแรงกว่าติ่งจากการตอก
ทําให้ลดจํานวนติ่งได้

ตัดและทําปากนกมีดสูงสุดได้ที่ 32 มม.
มีตัวตั้งระยะสําหรับการตัดงานซ้ําๆกัน

สเปคทั่วไปความเร็วมอเตอร์สูงสุด 35,000 รอบ / นาที
ความหนาของมีดไดคัทที่เจียรได้สูงสุด 3.0 มม.
ขนาดของหินเจียร: เส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มม
สเปคเครื่องแบบกระจกนิรภัย >> น้ําหนัก 1.25 กิโลกรัม มีกระจกครอบ
แบบมีที่กดยาง >> น้ําหนัก 1.45 กิโลกรัม ไม่เจียรโดนยาง (เฉพาะกับยางอ่อนเท่านั้น)

เครื่องตัดร่องสําเร็จแบบตั้งโต๊ะ

ใช้เพื่อตัดร่องสําเร็จทํารอยพับ
ให้ได้ความยาวเท่าๆกัน

ตัดได้สั้นที่สุด : 20 มม.
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) :
100 x 730 x 290 มม.
น้ําหนัก : 9.5 กิโลกรัม

กรรไกรตัดยางและร่องสําเร็จ

ใช้เพื่อตัดยางและร่องสําเร็จ
ให้เป็นมุม 45 องศา


มีเส้นตั้งองศาการตัด
มีตัวล็อคคมมีดป้องกันอันตราย

สนใจสินค้านี้ กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

สนใจสินค้านี้ กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ