พินสำหรับเจาะรู งานหนัง

พันช์สำหรับเจาะรู งานหนัง

พินสำหรับเจาะรู งานหนัง

  • Pattern Pricker
  • Type II
  • พินสูง

มาตรฐาน

สองคม

คมเดียว

ขนาด (มิลลิเมตร)
18 x 3.0
19 x 3.0

หัวแหลม

สองคม

คมเดียว

ขนาด (มิลลิเมตร)
18 x 3.0
19 x 3.0

หัวแบน

สองคม

คมเดียว

ขนาด (มิลลิเมตร)
19 x 3.0

คมเดียว

ขนาด (มิลลิเมตร)
18 x 3.0
19 x 3.0

สองคม เทเปอร์สองด้าน

ขนาด (มิลลิเมตร)
19 x 3.0

มาตรฐาน

สองคม

คมเดียว

ขนาด (มิลลิเมตร)
32 x 3.0

โคน, หัวแหลม, หัวแบน

สองคม

ขนาด (มิลลิเมตร)
32 x 3.0

มาตรฐาน พิน 50 มม. รูตัด 4 มม.

พินสำหรับเจาะรู งานหนัง

  • Pattern Pricker
  • Type II
  • พินสูง

มาตรฐาน

สองคม

คมเดียว

ขนาด (มิลลิเมตร)
18 x 3.0
19 x 3.0

หัวแหลม

สองคม

คมเดียว

ขนาด (มิลลิเมตร)
18 x 3.0
19 x 3.0

หัวแบน

สองคม

คมเดียว

ขนาด (มิลลิเมตร)
19 x 3.0

คมเดียว

ขนาด (มิลลิเมตร)
18 x 3.0
19 x 3.0

สองคม เทเปอร์สองด้าน

ขนาด (มิลลิเมตร)
19 x 3.0

มาตรฐาน

สองคม

คมเดียว

ขนาด (มิลลิเมตร)
32 x 3.0

โคน, หัวแหลม, หัวแบน

สองคม

ขนาด (มิลลิเมตร)
32 x 3.0

มาตรฐาน พิน 50 มม. รูตัด 4 มม.

สนใจสินค้านี้ กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

สนใจสินค้านี้ กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ