พันช์สำหรับเจาะรู
งานหนัง

พันช์สำหรับเจาะรู งานหนัง

พันช์คมเดียวชนิดออกหลัง

1) พันช์ความสูง 19 มม. สามารถผลิตรูตัดได้ตั้งแต่ 11-40 มม.

2) พันซ์ความสูง 32 มม. สามารถผลิตรูตัดได้ตั้งแต่ 11-50 มม.

9.7 มิลลิเมตร12.7 มิลลิเมตร19.0 มิลลิเมตร32.0 มิลลิเมตร
โตนอก (มม.)รูตัด (มม.)โตนอก (มม.)รูตัด (มม.)โตนอก (มม.)รูตัด (มม.)โตนอก (มม.)รูตัด (มม.)
R1 1.500.6 1.500.6
R21.750.71.750.7
R32.00.82.00.82.00.8
R42.250.92.250.92.250.9
R52.51.02.51.02.51.0
R62.51.22.51.22.51.2
R72.751.42.751.42.751.4
R83.01.63.01.63.01.6
R93.21.83.21.83.21.8
R103.62.03.62.03.62.0
R113.752.23.752.23.752.2
R124.02.44.02.44.02.4
R134.252.64.252.64.252.6
R144.52.84.52.84.52.84.52.8
R154.753.04.753.04.753.04.753.0
R165.03.25.03.25.03.25.03.2
R175.53.55.53.55.53.55.53.5
R186.03.86.03.86.03.86.03.8
R196.54.16.54.16.54.16.54.1
R207.04.57.04.57.04.57.04.5
R217.55.07.55.07.55.07.55.0
R228.05.58.05.58.05.58.05.5
R239.06.09.06.09.06.09.06.0
R249.56.59.56.59.56.59.56.5
R2510.07.010.07.010.07.010.07.0
R2610.507.510.507.510.507.510.507.5
R2711.08.011.08.011.08.011.08.0
R2812.09.012.09.012.09.012.09.0
R2913.010.013.010.013.010.013.010.0

พันช์คมเดียวชนิดออกหลัง

1) พันช์ความสูง 19 มม. สามารถผลิตรูตัดได้ตั้งแต่ 11-40 มม.

2) พันซ์ความสูง 32 มม. สามารถผลิตรูตัดได้ตั้งแต่ 11-50 มม.

พันช่คมเดียวชนิดออกข้างก้น

19.0 มิลลิเมตร32.0 มิลลิเมตร
โตนอก (มม.)รูตัด (มม.)โตนอก (มม.)รูตัด (มม.)
R62.51.2
R72.751.4
R83.01.6
R93.21.8
R103.62.04.52.0
R113.752.24.52.2
R124.02.44.52.4
R134.252.64.52.6
R144.52.84.752.8
R154.753.05.03.0
R165.03.25.03.2
R175.53.55.53.5
R186.03.86.03.8
R196.54.16.54.1
R207.04.57.04.5
R217.55.07.55.0
R228.05.58.05.5
R239.06.09.06.0
R249.56.59.56.5
R2510.07.0
R2610.507.5
R2711.08.0
R2812.09.0
R2913.010.0

พันช่คมเดียวชนิดออกข้างก้น

พ้นช่สองคมออกข้าง

** สามารถผลิตรูตัดกว้างได้มากถึง 15 มม.

19.0 มิลลิเมตร
โตนอก (มม.)รูตัด (มม.)
R32.00.8
R42.250.3
R62.51.2
R72.751.4
R83.01.6
R93.21.8
R103.62.0
R113.752.2
R124.02.4
R134.252.6
R144.52.8
R154.753.0
R165.03.2
R175.53.5
R186.03.8
R196.54.1
R207.04.5
R217.55.0

พ้นช่สองคมออกข้าง

** สามารถผลิตรูตัดกว้างได้มากถึง 15 มม.

พันช์ชนิดมีไหล่

** สามารถผลิตความสูง 16 มม. ได้

15.5 มิลลิเมตร
รูตัด (มม.)
R30.8
R40.9
R61.2
R71.4
R81.6
R91.8
R102.0
R112.2
R122.4
R132.6
R142.8
R153.0
R163.2
R173.5
R183.8
R194.1
R204.5

พันช์ชนิดมีไหล่

** สามารถผลิตความสูง 16 มม. ได้

พันช์วงรี (Chewe Punch)

19 มิลลิเมตร
ความยาว (มม.)ความกว้าง (มม.)
82.4
102.6
122.8
143.0
163.2
183.4
203.6
223.8
244.0
264.2
284.4
304.6
32 มิลลิเมตร
ความยาว (มม.)ความกว้าง (มม.)
82.4
102.6
122.8
143.0
163.2
183.4
203.6
223.8
244.0
264.2
284.4
304.6

พันช์วงรี (Chewe Punch)

สนใจสินค้านี้ กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

สนใจสินค้านี้ กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ