พันช์สำหรับเจาะรู
งานพิมพ์

พันช์สำหรับเจาะรู งานพิมพ์

พันช์คมกลาง

ใช้สําหรับตัดกระดาษแข็งและกระดาษลูกฟูกทั่วไป
ขนาดรูตัด 2-40 มม.
ขนาดโตนอก +1 มม.
ยกเว้นขนาด 10.5, 11.5, 12.5 มม. และ 13.5 มม. +0.5 มม.

พันช์คมกลาง

ใช้สําหรับตัดกระดาษแข็งและกระดาษลูกฟูกทั่วไป
ขนาดรูตัด 2-40 มม.
ขนาดโตนอก +1 มม.
ยกเว้นขนาด 10.5, 11.5, 12.5 มม. และ 13.5 มม. +0.5 มม.

พันช์คมปาดเอียงใน (Inside bevel)

ใช้สําหรับการเน้นให้ขอบชิ้นงานตรงเป็นพิเศษ
ขนาดรูตัด 2-32 มม.
ขนาดโตนอก เท่ากับรูตัด

พันช์คมปาดเอียงใน (Inside bevel)

ใช้สําหรับการเน้นให้ขอบชิ้นงานตรงเป็นพิเศษ
ขนาดรูตัด 2-32 มม.
ขนาดโตนอก เท่ากับรูตัด

พันช์คมปาดเอียงนอก (Outside bevel)

เหมาะสําหรับชิ้นงานที่หนาและแข็ง โดยสามารถแทรกตัวในชิ้นงานได้ดี

รูตัด (มิลลิเมตร)โตนอก (มิลลิเมตร)
2.03.6
2.54.3
3.04.8
3.55.5
4.06.5
4.57.0
5.0 - 5.58.0
6.0 - 6.59.0
รูตัด (มิลลิเมตร)โตนอก (มิลลิเมตร)
7.0 - 7.510.0
8.0 - 8.511.0
9.0 - 9.512.0
10.0 - 10.513.0
11.0 - 11.514.0
12.0 - 12.515.0
13.0 - 13.516.0
14.0 -32.0รูตัด +3.0 มม.

พันช์คมปาดเอียงนอก (Outside bevel)

เหมาะสําหรับชิ้นงานที่หนาและแข็ง
โดยสามารถแทรกตัวในชิ้นงานได้ดี

พันช์คมปาดเอียงออกข้าง

เหมาะสําหรับตัดชิ้นงานที่หนาและแข็ง ชิ้นงานคายข้าง

รูตัด (มิลลิเมตร)โตนอก (มิลลิเมตร)
2.03.6
2.54.25
3.04.75
3.55.50
4.06.5
4.57.0
5.07.5
5.58.0
รูตัด (มิลลิเมตร)โตนอก (มิลลิเมตร)
6.09.0
6.59.5
7.010.0
7.510.5
8.0 11.0
8.5 - 9.012.0
9.5 - 10.013.0

พันช์คมปาดเอียงออกข้าง

เหมาะสําหรับตัดชิ้นงานที่หนา
และแข็ง ชิ้นงานคายข้าง

พันช์คมกลางชนิดมีแท่นติดสปริง ไขก้นได้

เช่นเดียวกับพันช์คมกลาง ภายในมีแท่นติดสปริงเพื่อใช้ดีดชิ้นงาน สามารถไขสปริงได้

พันช์คมกลางชนิดมีแท่นติดสปริง ไขก้นได้

เช่นเดียวกับพันช์คมกลาง
ภายในมีแท่นติดสปริงเพื่อใช้ดีดชิ้นงาน สามารถไขสปริงได้

พันช์ปาดคมเอียงใน มีสปริง

ขนาดรูตัด 3-12 มม. ขนาดโตนอก เท่ากับรูตัด

พันช์ปาดคมเอียงใน มีสปริง

ขนาดรูตัด 3-12 มม. ขนาดโตนอก เท่ากับรูตัด

พันซ์คมกลางมีสปริง

ขนาดรูตัด 3-12 มม. ขนาดโตนอก +1 มม. จากรูตัดยกเว้น 10.5 และ 11.5 มม. +0.5 มม.

พันซ์คมกลางมีสปริง

ขนาดรูตัด 3-12 มม. ขนาดโตนอก +1 มม. จากรูตัด
ยกเว้น 10.5 และ 11.5 มม. +0.5 มม.

พันซ์ปาดคมเอียงในมีแท่นติดสปริง ไขก้นได้

ขนาดรูตัด 2-15 มม. ขนาดโตนอก เท่ากับรูต้ด
ยกเว้นขนาด 2 และ 25 มม. ที่จะมีขนาดโตนอก 3มม.

พันซ์ปาดคมเอียงในมีแท่นติดสปริง ไขก้นได้

ขนาดรูตัด 2-15 มม. ขนาดโตนอก เท่ากับรูต้ด
ยกเว้นขนาด 2 และ 25 มม. ที่จะมีขนาดโตนอก 3มม.

พันซ์รูแขวน

LHhr
1974.353.5
2785.353.5
3085.353.5
3285.003.5
3295.005.00

พันซ์รูแขวน

สนใจสินค้านี้ กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

สนใจสินค้านี้ กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ