พันช์และพินสำหรับเจาะรู

พันซ์และพินสำหรับงานหนัง ตัวเจาะคุณภาพสูงจากยุโรปสำหรับงานปั๊มหนัง และ พันซ์สำหรับงานพิมพ์ รูกลึงสำหรับงานกระดาษ ไม่มีรอยต่อจึงไม่ทำให้เกิดเสี้ยน

พันช์และพินสำหรับเจาะรู

พันซ์และพินสำหรับงานหนัง ตัวเจาะคุณภาพสูงจากยุโรปสำหรับงานปั๊มหนัง และ พันซ์สำหรับงานพิมพ์ รูกลึงสำหรับงานกระดาษ ไม่มีรอยต่อจึงไม่ทำให้เกิดเสี้ยน