มีดไดคัทเพลทแบน Scandie

Flatbed steel rules มีดไดคัทเพลทแบน Scandie แบรนด์ที่มีจำหน่าย SATURN VIRGO Flatbed steel rules มีดไดคัทเพลทแบน แบรนด์อื่นๆ ที่มีจำหน่าย SATURN VIRGO Flatbed steel rules :: มีดไดคัทเพลทแบน SCANDIE (สแกนดาย) คือ มีดยี่ห้อน้องใหม่ที่ผลิตโดยโรงงานเดียวกับมีดบอห์เลอร์ในประเทศออสเตรีย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ทางผู้ใช้งานมีตัวเลือกที่หลากหลายมากขึ้น ในคุณภาพที่ดี และราคาที่ไม่สูงมากจนเกินไป ซึ่งมีเกรดและลักษณะของมีดให้เลือกตามมิติต่างๆดังนี้ ความแข็งของตัวใบและคมมีด คมมีดชุบแข็ง คมมีดไม่ชุบแข็ง คมมีดชุบแข็ง จะใช้กรรมวิธีชุบแข็งด้วยคลื่นความถี่สูง และ ทำให้เย็นตัวลงโดยเร็ว ปลายคมจึงคงสภาพความแข็งแรงไว้ได้ โดยตัวใบมีความอ่อนกว่าคมมีด เพื่อให้ดัดรูปทรงได้ และ การชุบแข็งลึก เข้าไปในตัวคมมีดจะช่วยให้อายุการใช้งานของคมมีดยืนยาวขึ้น โดยเฉพาะเมื่อจำเป็นต้องปั๊มกับงานที่มีผิวขัดสีมากๆ คมมีดชุบแข็ง คมมีดชุบแข็งลึก SCANDIE 350 HF SCANDIE 400 HF SCANDIE 450 HF SCANDIE […]