วัสดุทำแบบไดคัท

เราเลือกเป็นตัวแทนจำหน่าย “บอห์เลอร์” เพราะเป็นแหล่งผลิตที่เดียวในประเทศออสเตรีย ซึ่งใกล้กับแหล่งวัตถุดิบคุณภาพ มีกระบวนการผลิตครบวงจรตั้งแต่ขั้นตอนแรก จึงสามารถควบคุมคุณภาพของมีดให้ออกมาได้อย่างสม่ำเสมอ และ ได้รับการยอมรับกันในยุโรปว่าเป็นมีดไดคัทที่มีคุณภาพดีที่สุด ซึ่งมีสเปคของมีดครบถ้วนสำหรับความต้องการที่หลากหลายของงานไดคัททุกชนิด

วัสดุทำแบบไดคัท

เราเลือกเป็นตัวแทนจำหน่าย “บอห์เลอร์” เพราะเป็นแหล่งผลิตที่เดียวในประเทศออสเตรีย ซึ่งใกล้กับแหล่งวัตถุดิบคุณภาพ มีกระบวนการผลิตครบวงจรตั้งแต่ขั้นตอนแรก จึงสามารถควบคุมคุณภาพของมีดให้ออกมาได้อย่างสม่ำเสมอ  และได้รับการยอมรับกันในยุโรปว่า เป็นมีดไดคัทที่มีคุณภาพดีที่สุด ซึ่งมีสเปคของมีดครบถ้วน สำหรับความต้องการที่หลากหลายของงานไดคัททุกชนิด