พันช์สำหรับเจาะรู งานพิมพ์

พันช์สำหรับเจาะรูงานพิมพ์ พันช์สำหรับเจาะรู งานพิมพ์ พันช์คมกลาง ใช้สําหรับตัดกระดาษแข็งและกระดาษลูกฟูกทั่วไป ขนาดรูตัด 2-40 มม. ขนาดโตนอก +1 มม. ยกเว้นขนาด 10.5, 11.5, 12.5 มม. และ 13.5 มม. +0.5 มม. พันช์คมกลาง ใช้สําหรับตัดกระดาษแข็งและกระดาษลูกฟูกทั่วไป ขนาดรูตัด 2-40 มม. ขนาดโตนอก +1 มม. ยกเว้นขนาด 10.5, 11.5, 12.5 มม. และ 13.5 มม. +0.5 มม. พันช์คมปาดเอียงใน (Inside bevel) ใช้สําหรับการเน้นให้ขอบชิ้นงานตรงเป็นพิเศษ ขนาดรูตัด 2-32 มม. ขนาดโตนอก เท่ากับรูตัด พันช์คมปาดเอียงใน (Inside bevel) ใช้สําหรับการเน้นให้ขอบชิ้นงานตรงเป็นพิเศษ ขนาดรูตัด 2-32 มม. […]

พินสำหรับเจาะรู งานหนัง

พินสำหรับเจาะรู งานหนัง พันช์สำหรับเจาะรู งานหนัง พินสำหรับเจาะรู งานหนัง Pattern Pricker Type II พินสูง มาตรฐาน สองคม คมเดียว ขนาด (มิลลิเมตร) 18 x 3.0 19 x 3.0 หัวแหลม สองคม คมเดียว ขนาด (มิลลิเมตร) 18 x 3.0 19 x 3.0 หัวแบน สองคม คมเดียว ขนาด (มิลลิเมตร) 19 x 3.0 คมเดียว ขนาด (มิลลิเมตร) 18 x 3.0 19 x 3.0 สองคม เทเปอร์สองด้าน ขนาด (มิลลิเมตร) 19 […]

พันช์สำหรับเจาะรู งานหนัง

พันช์สำหรับเจาะรูงานหนัง พันช์สำหรับเจาะรู งานหนัง พันช์คมเดียวชนิดออกหลัง 1) พันช์ความสูง 19 มม. สามารถผลิตรูตัดได้ตั้งแต่ 11-40 มม. 2) พันซ์ความสูง 32 มม. สามารถผลิตรูตัดได้ตั้งแต่ 11-50 มม. 9.7 มิลลิเมตร 12.7 มิลลิเมตร 19.0 มิลลิเมตร 32.0 มิลลิเมตร โตนอก (มม.) รูตัด (มม.) โตนอก (มม.) รูตัด (มม.) โตนอก (มม.) รูตัด (มม.) โตนอก (มม.) รูตัด (มม.) R1 1.50 0.6 1.50 0.6 R2 1.75 0.7 1.75 0.7 R3 2.0 0.8 […]